CÎTE AJUTOARE A ACORDAT STATUL ANUL CURENT

În cele nouă luni ale anului 2013, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi  Familiei, prin intermediul Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei a acordat persoanelor defavorizate 125879 de ajutoare materiale la 125580 de persoane, suma cifrîndu-se la 71236240 lei, iar mărimea medie a ajutorului estimîndu-se la circa 566 lei.

Din numărul total, 19883 de persoane sînt beneficiari de pensii sau alocaţii sociale pentru invaliditate. Ajutorul total pentru ei a fost de 13340820 lei. Lista beneficiarilor se completeazî cu: pensionari singuratici – 4427; pensionari în etate cu vîrstele trecute de 75 ani -21787; precum şi alţi pensionari nevoiaşi în număr de 20024. Pentru aceste categorii au fost utilizate la acordarea ajutoarelor 23621540  lei. Cele 1936 de persoane neîncadrate în cîmpul muncii  din motive de boală  au fost susţinute de către stat cu o sumă de 1458800 lei.

În acelaşii timp 48032 de  familii: cu 3 şi mai mulţi copii; cu  copii cu dizabilităţi;  monoparentale şi familii cu venituri mici au beneficiat de  48134 de ajutoare materiale în sumă totală de peste 25003270 lei.

Pentru 466 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă au fost acordate ajutoare materiale în sumă de 378570 lei.

O deosebită atenţie a fost acordată în cadrul realizarii programelor cu destinaţie specialî persoanelor cu merite faţă de stat, deportaţilor,deţinuţilor politici reabilitaţi, precum şi altor persoane, aflate în situaţii de dificultate. În acest scop, au fost utilizate circa 5549740  lei.  

De cele mai dese ori, ajutoarele materiale au fost solicitate pentru procurarea produselor alimentare şi mărfuri de primă necesitate, dar şi pentru procurarea medicamentelor şi articolelor protetico-ortopedice. De menţionat, că suma acordată pentru medicamente a fost 21910090 lei, în timp ce pentru produse alimentare şi mărfuri de strictă necesitate  - 46700800 lei.

Comunicat al Serviciului de presă al MMPSF