Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” SRL a fost fondat pe 31.XII.2005. Pînă la acea dată, a fost editat cotidianul „Moldova Suverană”, al cărui fondator era Guvernul Republicii Moldova, care şi-a retras această calitate la recomandările Consiliului Europei.

Prin urmare, Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” SRL a fost fondat în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea Presei, care stipulează: „În cazul în care fondatorul (cofondatorii) ia hotărîrea de a sista activitatea publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă şi nu înfiinţează o nouă publicaţie periodică sau agenţie de presă cu aceeaşi denumire sau nu o reînregistrează în termen de 30 zile de la data încetării activităţii, colectivul redacţional, redactorul (redactorul-şef), conducătorul agenţiei au dreptul de a fonda o publicitate periodică ori o agenţie de presă cu aceeaşi denumire.”

Începînd cu anul 2012, procentele de 100% ale Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” au intrat, pe cale amiabilă cu terţii deţinători de acţiuni de pînă atunci, în proprietatea directorului Ion Berlinski care, simultan, deţine şi calitatea de redactor-şef al noii publicaţii.

Alte amănunte de prezentare şi identificare a noastră le lăsăm la latitudinile de evaluare ale cititorilor noştri, cu precizarea că nu avem subordonare partinică sau de orice alt fel.