Veniturile proprii în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

În ianuarie 2013, partea de venituri a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, pe toate componentele, a constituit 602 mln de lei. Din suma totală, circa 46% le constituie veniturile proprii (fără transferuri), care, în comparaţie cu prima lună a anului trecut, au crescut cu 31,3 mln de lei, informează Ministerului Finanţelor. În perioada de referinţă, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, au fost alocate de la bugetul de stat transferuri din fondul pentru nivelare bugetară, cu destinaţie specială, în sumă de 325,3 mln de lei. În prima lună a anului curent, cheltuielile de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au constituit 458,1 mln de lei, sau cu 3,4 la sută mai puţin, faţă de ianuarie 2012. Bugetele nominalizate au înregistrat un excedent în sumă de 143,9 mln de lei. 

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
05.06.24 - 15:47
03.06.24 - 01:00
03.06.24 - 01:23
02.06.24 - 01:28
05.06.24 - 00:16
06.06.24 - 00:02
03.06.24 - 01:08
07.06.24 - 13:08
01.06.24 - 12:22
07.06.24 - 15:25