COMPANII INTERNAŢIONALE VOR SĂ REABILITEZE SISTEME DE IRIGARE DE PE RÎUL PRUT DIN FONDURILE PROGRAMULUI COMPACT

Şase companii din România, Azerbaidjan, Germania, Rusia, Franţa şi Portugalia sînt gata să reabiliteze din fondurile Programului Compact al Guvernului SUA sistemele de irigare Blîndeşti, raionul Ungheni, Grozeşti, raionul Nisporeni şi Leova Sud, raionul Leova. Fondul Provocările Mileniului Moldova a recepţionat pe 30 septembrie 2013 ofertele tehnice şi cele financiare pentru reabilitarea celor trei sisteme de irigare de pe rîul Prut, care variază între 18 şi 48 milioane dolari SUA în funcţie de sistemele propuse. După recepţionarea ofertelor, un grup de experţi naţionali şi internaţionali va evalua propunerile prezentate de companii şi va selecta oferta cea mai bună din punct de vedere tehnic şi financiar. În procesul de evaluare se va lua în considerare experienţa companiei în efectuarea lucrărilor similare, cifra de afaceri, echipamentul disponibil şi personalul implicat, etc. Reabilitarea sistemelor de irigare incluse în Programul Compact prevede înlocuirea echipamentului electromecanic cu echipament modern, dotarea cu echipamente electronice de control al regimului de lucru al pompelor, substituirea reţelei de distribuţie a apei cu ţevi din polietilenă de densitate înaltă, înlocuirea hidranţilor, reconstrucţia clădirilor staţiilor de pompare, instalarea contoarelor mobile pentru determinarea volumului de apă consumat etc. În aria celor trei sisteme de irigare de pe rîul Prut activează peste 1300 de producători agricoli şi doar sistemul de irigare Grozeşti irigă circa 100 de hectare de teren agricol. Reabilitarea sistemelor de irigare Grozeşti, Blîndeşti şi Leova Sud va permite extinderea suprafeţei irigate pînă la cca 2667 de hectare de teren agricol şi vor oferi posibilitate de a efectua investiţii private pentru extinderea ulterioară a suprafeţei irigate pînă la circa 1300 de hectare. După modernizarea sistemelor de irigare, producătorii agricoli vor putea să-şi optimizeze costurile de operare şi întreţinere a sistemelor, să utilizeze apa pentru irigaţii în funcţie de necesitate, să reducă pierderile de apă din reţea datorită ţevilor din polietilenă. Sistemele de irigare de pe Prut au fost date în exploatare în anii 70 ai secolului trecut şi sînt parţial funcţionale, aflîndu-se într-o stare avansată de degradare. Conform estimărilor, conductele din azbociment necesită substituire,  majoritatea ţevilor de distribuire a apei sînt defectate, hidranţii şi vanele de aerisire lipsesc, pompele sînt deteriorate şi necesită înlocuire iar clădirile sînt distruse. În prezent, se află în proces de desfăşurare lucrările de reabilitare pentru 2 sisteme de irigare  Lopatna şi Criuleni, ambele de pe rîul Nistru.  Anterior, FPM Moldova a mai lansat un concurs pentru reabilitarea  altor patru sisteme de irigare de pe rîul Nistru (Jora de Jos, Coşniţa, Puhaceni, Roşcani), iar propunerile pentru reabilitarea acestor sisteme sînt în proces de evaluare.