SERVICIUL VAMAL SIMPLIFICĂ PROCEDURILE DE EXPORT

Mărfurile noastre vor ajunge mai uşor pe pieţele străine

Ultima vreme, ori de cîte ori am asistat la întîlnirile conducătorilor de întreprinderi cu reprezentanţii Guvernului, Ministerului Economiei mi-a fost dat să aud critici dure la adresa serviciului vamal. Conducătorilor acestei structuri publice li se punea în cîrcă birocratismul greu, pierdere mare de timp în vamă, costurile excesive plătite de către agenţii economici din ţară care vor să-şi vîndă produsele lor peste hotare, sau importă materii prime sau utilaje pentru nevoile lor de producţie.

Iar acum o lună şi ceva am făcut referinţă la afirmaţiile unor experţi din cadrul misiunii Uniunii Europene care consiliază Guvernul RM, potrivit cărora costurile tot mai înalte pe care trebuie să le suporte agenţii noştri la vamă fac din ce în ce tot mai anevoioasă pătrunderea produselor moldoveneşti pe pieţele din afara ţară, devin un obstacol în vederea cuceririi unor pieţe noi de desfacere în lume şi pe continent. Un clasament Doing Business care reflectă condiţiile de comercializare a mărfurilor peste frontiere împinge Republica Moldova tocmai pe poziţia 142.

În condiţiile în care ne propunem să punem în aplicare un acord de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană regulile şi condiţiile noastre care se aplică în cadrul operaţiilor de vămuire a mărfurilor ar zădărnici orice intenţii de a facilita relaţiile comerciale cu partenerii europeni. Pentru că procedurile vamale din UE costă mai puţin, durează mai puţin şi sînt mai puţine. De exemplu, pentru a expedia un container cu marfă peste hotare un agent economic din ţările zonei euro achită puţin mai mult de o mie de dolari SUA, pe cînd al nostru, tot pentru acest volum, dă mai bine de 1500 de dolari SUA. Exportatorul european execută doar 4 acte, pe cînd cel moldovean, aproape de 2 ori mai mult, 7 documente. Pentru a face faţă acestor hîrţoage, al nostru trebuie să piardă mai bine de o lună, în timp ce agentul economic din UE are nevoie de cel mult 10 zile. După aceste date, este de-a mirării cum de mai reuşesc producătorii autohtoni să-şi vîndă mărfurile lor pe pieţele străine.

Dar, probabil, încheierea negocierilor pe marginea acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană şi şansa reală a semnării lui la summit-ul UE din toamnă de la Vilnius i-a determinat pe conducătorii serviciului vamal al ţării noastre să revadă regulile rigide de vămuire a mărfurilor şi să adopte nişte proceduri mai simple de trecere a mărfurilor peste graniţă. În primul rînd, vor fi liberalizate operaţiunile de export. Bunăoară, agenţii economici vor avea posibilitatea să-şi declare produsele pentru export direct la postul vamal de frontieră, fiind scutiţi de obligativitatea prezentării mărfii şi completării declaraţiei vamale la postul vamal intern. Plus că aceştia îşi vor putea vămui lucrurile la orice post vamal de la frontieră. Din 12 etape pe care le parcurge în prezent exportatorul moldovean, pentru a ajunge cu marfa sa la hotar, conform asigurărilor conducătorilor serviciului vamal al ţării, de acum înainte va străbate doar 4: sigilarea mărfii, broker, declaraţia vamală pentru export şi în 1-3 zile marfa va ajunge la postul vamal de frontieră.

Desigur, exportatorii care vor dori să se folosească de schema existentă de vămuire a mărfurilor, adică prin intermediul posturile vamale interne, o vor putea face ca şi mai înainte. Însă, spre fericirea acestora, procedură existentă de perfectare a exporturilor va fi una mai simplă, pentru că vor fi scutiţi de perfectarea unor anumite documente, precum declaraţia de tranzit.

Odată cu punerea în aplicare a pachetului de măsuri menit să simplifice procedurile vamale ar putea să dispară şi cozile lungi de autocamioane încărcate cu mărfuri ce se formează la hotarele ţării din cauză că posturile vamale funcţionează doar în zilele de lucru, dar şi atunci pînă la ora 17. Or, conducerea serviciului vamal a făcut o listă cu 11 posturi vamale, prin care agenţii economici îşi vor putea vămui mărfurile zilnic, săptămîna întreagă, de la ora 8, dimineaţă pînă la 8, seara.

Mai mult ca atît, avînd în vedere că în anumite perioade ale anului, precum lunile de vară, cînd se exportă masiv produse care se strică uşor - fructele, legumele - 18 posturi vamale interne vor activa de la 8, dimineaţa, pînă la 6, seara. În afară de aceasta, majoritatea posturilor vamale interne îşi vor organiza programul potrivit solicitărilor venite în prealabil din partea agenţilor economici. Deci, o altă premisă pentru a evita cozile lungi de autocamioane de la hotarele ţării.

Experţii din cadrul misiunii Uniunii Europene care consiliază Guvernul RM propuneau mai multe soluţii de raţionalizare a procedurilor vamale pentru a le face mai puţin costisitoare, ar necesita mai puţine hîrţoage, ar cere mai puţin timp. Multe dintre acestea le vedem în pachetul de măsuri menite să liberalizeze procedurile vamale întocmit de conducerea serviciului vamal al ţării. Bunăoară, se intenţionează simplificarea operaţiunilor ce precedă procedura propriu-zisă de vămuire. Dacă, conform regulilor existente, agenţii economici sînt nevoiţi să alerge prin mai multe instituţii vamale pînă a-şi vămui marfa, apoi de acum înainte exportatorii vor depune o cerere de verificare prealabilă, după care ei înşişi vor efectua controlul mărfurilor lor, desigur în prezenţa inspectorului vamal, vor întocmi actele de verificare, semnate de reprezentantul vămii şi în baza acestui act va fi întocmită declaraţia vamală.

O altă sugestie de-a experţilor europeni care a fost valorificată de către conducerea serviciului fiscal ţine de adoptarea unui nivel mai ridicat de încredere în raport cu agenţii economici care demonstrează constant un respect faţă de legislaţia vamală. De bună, seamă, de a cui nevoie să expui procedurilor costisitoare, lungi, obositoare persoana care nu a fost remarcată niciodată în abateri serioase! Tocmai din acest considerent este prevăzut ca agenţii economici de încredere, care se ocupă de transportarea mărfurilor peste hotare, să fie scutiţi de obligaţia confirmării documentare a greutăţii mijlocului de transport. La fel, ar putea fi acceptaţi ca agenţii economici de bună-credinţă chiar şi aceia care comit încălcări minore. Desigur, în funcţie de frecvenţa abaterilor, de faptul dacă ei înşişi semnalează greşelile comise şi sînt dispuşi să le îndrepte, să le evite pe altele.

Dincolo de faptul că prin aceste măsuri se ţinteşte tăierea din costurile procedurilor vamale, scurtarea perioadei de vînzoleală a agenţilor economici în vamă, subţierea maldărului de hîrţoage pentru ca aceştia să-şi vadă marfa expediată peste hotare, Tudor Baliţchi, conducătorul serviciului vamal, a declarat că pachetul de soluţii privind liberalizarea procedurilor vamale ar putea conduce la scăderea nivelului corupţiei în cadrul acestui serviciu.

Vlad LOGHIN

01.05.24 - 00:04
01.05.24 - 00:12
03.05.24 - 00:29
01.05.24 - 00:11
02.05.24 - 13:35
02.05.24 - 01:12
02.05.24 - 13:37
02.05.24 - 13:34
09.05.24 - 17:17
03.05.24 - 12:37
02.05.24 - 13:32
04.05.24 - 13:23
03.05.24 - 12:22
09.05.24 - 17:15
10.05.24 - 11:40