PROFITUL SCADE, CLIENŢII FUG

Salariile conducătorilor „Moldtelecom” cresc

Nu ştiu dacă mai există vreo ţară pe glob, desigur, în afară de a noastră, unde incompetenţa şi ineficienţa unor conducători să fie răsplătită cu majorări de salarii?! La nici doi ani după ce s-a anunţat că salariul lunar al lui Vitalie Iurcu, director general al SA „Moldtelecom”, întreprindere de stat, monopolistul telefoniei fixe din ţară, se ridică la 17 mii de lei, unul dintre cel mai mare din ţară, Curtea de Conturi vesteşte că leafa acestuia ar fi ajuns la aproape 20 mii de lei.

Desigur, întru justificarea veniturilor sale fabuloase, care sînt de peste 10 ori mai mari decît cele medii pe ţară, directorul general al SA „Moldtelecom” ar putea să aducă aminte de creşterea veniturilor, de reducerea numărului de lucrători ai întreprinderii. Este adevărat. De bună seamă, potrivit Violetei Andrieş, controlor de stat superior al Curţii de Conturi, valoarea veniturilor acestei întreprinderi pe parcursul anilor 2011- 2012 a crescut cu 44,2 milioane lei. Dar ce folos din asta, dacă, potrivit aceleiaşi surse, ritmul creşterii cheltuielilor la care s-au dedat managerii acestei întreprinderi s-a dovedit cu aproape 3 procente mai înalt decît cel de acumulare a veniturilor. Din cauza cheltuielilor excesive, anul trecut, profitul global al SA „Moldtelecom” s-a micşorat cu 98,5 milioane de lei.

O analiză a consumului şi cheltuielilor realizată de o echipă a Curţii de Conturi a Republicii Moldova, care a efectuat un audit al activităţii monopolistului de telefonie fixă din ţară în ultimii doi ani arată că doar anul trecut proporţia acestora s-a extins cu peste 100 milioane de lei în comparaţie cu 2011. Din raportul întocmit de acest grup de controlori rezultă că activitatea întreprinderii cu capital de stat nu totdeauna beneficiază „de un management instituţional coerent şi unul financiar eficient”. De exemplu, cea mai mare parte din veniturile societăţii, în proporţie de 27 procente, provin din traficul internaţional de sosire. Însă, tocmai pe acest segment, SA „Moldtelecom” a suportat pierderi însemnate, beneficiile fiind în descreştere cu 2 procente. Violeta Andrieş crede că s-a ajuns la aceste rezultate negative, deoarece a scăzut numărul de abonaţi care au preferat serviciile operatorilor alternativi de pe piaţa telecomunicaţiilor.

S-ar părea că pierderile suportate ar putea fi compensate prin creşterea veniturilor din prestarea serviciilor transportate, de internet, cablu TV, care au crescut cu 87,5 milioane de lei, de telefonie mobilă, care, la fel, au sporit anul trecut cu peste 40 milioane de lei. Însă, după cum reiese din raportul Curţii de Conturi, lucrul acesta nu s-a întîmplat, pentru că veniturile SA „Moldtelecom” s-au dovedit cu 33,7 milioane de lei sub nivelul prognozat în planul ei de afaceri. După cum nu a fost îndeplinit nici planul de creştere a numărului de abonaţi şi nici cel de amplificare a veniturilor medii pe abonat.

Drept motiv de consolare ar putea veni înmulţirea abonaţilor de telefonie mobilă, însă şi la acest capitol controlorii Curţii de Conturi au văzut o deficienţă. Or, ponderea contractelor reziliate se dovedeşte a fi ameninţătoare. Venitul mediu obţinut de SA „Moldtelecom” de la un abonat a scăzut anul trecut cu 12,2 lei. Practic, e un dezastru şi în ce priveşte prestarea serviciilor de telefonie interurbană. Volumul veniturilor s-a micşorat, anul trecut, cu aproape 15 milioane de lei. Cauza ar fi, după Violeta Andrieş, fuga clienţilor de la SA „Moldtelecom”. Doar în 2012 monopolistul telefoniei fixe a fost părăsit de 4 mii de clienţi, precizează controlorul de stat superior.

În genere, din prestarea serviciilor de telefonie fixă SA „Moldtelecom”se alege cu pierderi colosale ce se ridică la aproape jumătate de miliard de lei, dar şi mai precis, după datele Curţii de Conturi, 439 milioane de lei. Acest hău în bugetul întreprinderii intervine, potrivit controlorilor, ca urmare a nepotrivirii costului acestui serviciu prestat de societate cu tariful plătit de abonaţi, aprobat acum 10 ani, în 2003. În acest domeniu asistăm la un haos total pe piaţa telecomunicaţiilor. Aceasta pentru că tarifele la unele servicii sînt stabilite de către de către SA „Moldtelecom”, iar altele de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei(ANCETI). De exemplu, tarifele la telefonia mobilă sînt aprobate prin ordinul directorului general. Însă, precizează Violeta Andrieş, dat fiind ca acestea sînt calculate din perspectiva recuperării investiţiilor realizate de către societate, şi nu din costurile reale, SA „Moldtelecom” suportă pierderi considerabile, care, potrivit sursei citate, se cifrează la 142,1 milioane lei.

Raportul Curţii de Conturi indică că cea mai mare parte a consumului şi cheltuielilor este determinată în mod special de creşterea achiziţiilor de materiale, echipamente, de multe ori nejustificate. În acest sens se vorbeşte că la depozitele întreprinderii se păstrează 50 tipuri de cablu, care valorează aproape 3 milioane de lei, care nu sînt folosite pentru că au întrebuinţare. Totuşi, rezultă din raport, conducerea societăţii continuă să cheltuiască sume enorme de bani din bugetul întreprinderii pentru noi achiziţii. Doar în ultimii doi ani, SA „Moldtelecom” a investit peste un miliard şi jumătate de lei în acest scop. Mai grav, din cauza lipsei unui management financiar ineficient, după cum rezultă din spusele controlorilor, pe anumite proiecte, precum 3G, recuperarea investiţiilor se face cu mari întîrzieri. Drept argument că banul întreprinderii nu este preţuit de către conducerea societăţii poate fi interpretată afirmaţia ce se conţine în raport că rentabilitatea capitalului mediu angajat a scăzut anul trecut cu 6 puncte procentuale.

S-a vorbit de multe ori că SA ”Moldtelecom” ar fi treuca unora, că veniturile ei sînt „supte” de firme căpuşe. Raportul Curţii de Conturi a RM vine să întărească aceste zvonuri. Bunăoară, în ultimii doi ani, conducerea societăţii a organizat 128 de licitaţii privind procurarea echipamentelor şi mărfurilor şi doar 33 agenţi economici au fost selectaţi drept parteneri de afaceri. Cum au fost aleşi aceştia? Curtea de Conturi explică că agenţii economici au fost selectaţi în baza unei liste a conducerii SA ”Moldtelecom”, după principiul „bunei credinţe”, adică după cum e preferinţa administraţiei societăţii. Aceasta, deoarece, argumentează controlorii de stat, întreprinderea nu are un regulament definitivat privind tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu faţă de toţi participanţii la licitaţii.

Din raportul Curţii de Conturi răzbeşte un iz clar de cinism care învăluieşte acţiunile conducerii SA ”Moldtelecom”. Aceasta a disponibilizat aproape 1400 de lucrători, după care şi-a mărit salariile. Este adevărat că veniturile medii ale angajaţilor au crescut un pic, dar acestea-s un fleac faţă de sporurile de lefuri, de mai bine de 11 la sută, potrivit Curţii de Conturi, de care au beneficiat conducătorii întreprinderii în frunte cu Vitalie Iurcu, manager general. Vorbea mai veche a omului hapsîn: cine împarte parte-şi face!

Vlad LOGHIN