PLANETA LUPTĂ CU SCURGERILE DE BANI

Marile puteri declară război evazioniştilor

Miniştrii Finanţelor din  cele 20 state dezvoltate şi emergente din lume(G20), reuniţi în ultimele zile ale săptămînii trecute la Moscova, au susţinut măsurile globale de combatere a evaziunii fiscale. Ei s-au pronunţat pentru introducerea schimbului automat de informaţie fiscală între state. În acest context, şefii finanţelor celor mai puternice state din lume au susţinut propunerea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de-a interzice transferul profitului în alte ţări pentru a scăpa de plata impozitelor. Or, potrivit acestei instituţii internaţionale, unele companii „abuzează” de legile  unor ţări pentru a-şi micşora impozitele.

În opinia unor experţi internaţionali, măsura adoptată la Moscova reprezintă un pas important spre crearea unui sistem fiscal global, care va fi aşezat pe nişte principii corecte şi va corespunde nevoilor de dezvoltare ale economiei contemporane.

Ar fi de amintit că luna trecută liderii statelor ce fac parte din Grupul celor 8 mai dezvoltate state ale lumii au convenit în privinţa unor măsuri comune de combatere a „epidemiei evaziunii fiscale”. Un şir de ţări, precum Marea Britanie, Franţa, Germania, SUA şi Australia deja s-au inclus într-un program-pilot privind schimbul de informaţie fiscală.

După cum precizează OCDE,  regulile fiscale existente, bună parte dintre care au fost concepute încă în anul 1920, au menirea de a evita impozitarea dublă a companiilor, care activează concomitent în mai multe ţări. Însă, acum aceste legi sînt folosite de către companii pentru a se deda la o dublă evaziune fiscală.

Treptat, campaniile de combatere a acţiunilor agresive de evaziune fiscală se extinde din ţările dezvoltate în statele în curs de dezvoltare, precum Brazilia, India. Conform regulilor noi, companiile transnaţionale, care profitau de diferenţele dintre legislaţiile fiscale ale mai multor state, vor fi obligate să plătească mai multe impozite.

Miniştrii Finanţelor din G20 au declarat că susţin pe deplin propunerea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  în ce priveşte crearea unui model global viabil ce vizează schimbul de informaţie şi i-a îndemnat pe toţi să nu tărăgăneze realizarea unui mecanism automat de schimb de informaţie fiscală. Ţările în curs de dezvoltare, care nu dispun de specialiştii şi instituţiile respective, precum Republica Moldova, potrivit şefilor finanţelor G2, ar putea beneficia de asistenţa necesară.

Deşi, miniştrii Finanţelor din G20 speră că asemenea mecanism ar putea fi creat în următorii 2 ani, unii experţi cred că acest proiect este prea din calea afară de ambiţios, pentru că în lume există sute de acorduri fiscale dintre diferite state, care necesită mii de modificări.

De bună seamă, multe companii transnaţionale evită să plătească impozite, folosindu-se de multiple breşe din legislaţie sau de existenţa unor zone şi ţări cu regim fiscal ce conţine înlesniri. Bunăoară, Google, Starbucks, Amazon şi Apple au fost criticate pentru că volumul impozitelor achitate arăta o nimică toată în comparaţie cu profiturile obţinute. Însă, acestea, la rîndul lor, parează că schemele lor de plată a impozitelor sînt legale şi că au obligaţiuni faţă de contribuabili de-a reduce cheltuielile.

Vlad LOGHIN