Cu banditul Șor nu-i tocmai ușor!

Oare e nevoie de o lege specială pentru interzicerea totală a acestuia?

Mihai CONȚIU

Așa cum și era de așteptat, condamnatul penal Ilan Șor nu a întîrziat mult pînă cînd, în complicitate cu rușii, și-a reformulat un nou ”proiect politic” intitulat Blocul Politic ”Șansă, Obligații și Realizări - Ș. O. R.” Obsedat de propria-i importanță, a ținut morțiș ca numele lui să apară și în această abreviere, convins fiind că este un adevărat magnet pentru unii moldoveni ignoranți, slugarnici în fața celui care le dă disprețuitor o pomană și lipsiți de orice demnitate umană și respect față de sine și viitorul cinstit al copiilor și nepoților.

După cum lesne intuiți, acest nou ”proiect politic” rusesc al lui Șor este o consecință a deciziei Curții Constituționale (CC) prin care Partidul Șor a fost scos în afara legii. Dacă s-a ajuns în situația în care CC a emis această decizie, nu prin demersuri penale ale Procuraturii, finalizate mai apoi în instanțele de judecată, atunci suntem îndreptățiți să ”ne mirăm mirați a mirare” de ce Înalta Curte nu a dat o decizie cu mult mai cuprinzătoare, una care să restricționeze ceea ce era ușor de anticipat de către toți – implicare condamnatului penal Șor în viitoare proiecte politice! În însăși motivația deciziei CC, există argumente care justificau o astfel de măsură.

Astfel, lui Șor i s-a lăsat o ușă deschisă spre noi acțiuni care puteau fi blocate din start (interzise), de așa manieră încît demersurile lui politice și sociale ulterioare să nu devină o povară-capcană juridică pentru Procuratură și instanțele de judecată, nemaivorbind despre costuri în timp și în bani.

E drept că Blocul Politic ”Șansă, Obligații și Realizări - Ș. O. R.” poate fi sau nu înregistrat legal. Dacă nu va fi înregistrat, înțelegeți că asta ar atrage procese judiciare intentate de către Șor, context în care ele puteau fi evitate de către CC? În acest context, demn de reținut este faptul că la acest așa-zis Bloc politic Ș. O. R. au aderat, din start, partidele „Ai noștri” și „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei” – partide înregistrate legal în Republica Moldova!

Ținînd seamă de argumentele expuse de către CC pentru scoaterea în afara legii a Partidului Șor, de ”situația lui penală”, nemaivorbind despre ”spatele rusesc”, e de ”mirarea mirării mirate” că lui Șor nu i s-a pus interdicție absolută în implicarea sa în ”proiecte sociale și politice”, că de intervențiile lui publice, care au caracter penal, antistatal și corupător, nu mai vorbim! Oare SIS vrea să scrie o carte, un manual pe baza intervențiilor lui publice disprețuitoare, arogante și amenințătoare? Poate că da, dacă nu-l restricționează ca și pe Iurie Roșca!

Oare e nevoie de o lege specială pentru interzicerea totală a acestuia?