REGULI NOI PENTRU AJUTOARELE STATULUI

Numărul beneficiarilor va creşte cu 7,5 mii persoane

Se lasă frigul, iar odată cu el cresc cheltuielile legate de încălzirea locuinţei. Este o problemă, un efort pentru cei ce au nişte cîştiguri băneşti din activitatea lor de muncă, darămite pentru persoanele ale căror venituri nu se ridică la nivelul minimului de existenţă: angajaţii cu salarii mici, pensionarii, invalizii, cei din familiile cu mulţi copii etc.

Graţie reformării sistemului de protecţie socială care s-a produs în ultimii ani, Guvernul se implică în susţinerea acestor categorii de cetăţeni ai ţării prin acordarea indemnizaţiilor pentru sezonul rece al anului, menite să acopere parţial cheltuielile mari pentru încălzirea locuinţei.

Tocmai pentru a evita „surprizele” ce conduc la tărăgănarea distribuirii acestor ajutoare din partea statului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a transmis un mesaj organelor administraţiei publice locale, structurilor de asistenţă socială din ţară să fie pregătite pentru recepţionarea cererilor de ajutor bănesc pentru perioada rece a anului venite din partea tuturor solicitanţilor. Potrivit Valentinei Buliga, conducătorul acestui minister, acest suport din partea statului reprezintă o prestaţie adiţională ajutorului social stabilită la nivelul unei sume fixe, cîte 200lei lunar, achitată în lunile noiembrie-martie şi menită să susţină efortul suplimentar al familiilor de a achita costul sporit al consumului de energie pentru încălzirea caselor. Dumneaei a precizat că atît indemnizaţia pentru perioada rece a anului, cît şi ajutorul social, se acordă doar familiilor cu venituri foarte mici în baza evaluării indicatorilor de bunăstare şi a veniturilor reale ale acestora.

 Propunîndu-şi să crească numărul beneficiarilor, Guvernul RM, la recomandarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a operat modificări în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social şi a indemnizaţiei pentru perioada rece a anului. Acestea au ţintit, potrivit celor spuse de Valentina Buliga, schimbarea punctajului aferent, pragului pentru evaluarea bunăstării familiei, precum şi aşa-numitului test proxim, care este privit ca o modalitate de a aprecia indirect standardele de trai ale familiilor Or, după cum explică dumneaei, anume indicatorii de bunăstare, care includ condiţiile de trai, bunurile materiale (televizor, frigider, mijloc de transport, etc) provoacă cele mai mari nemulţumiri din partea populaţiei.

Astfel, dacă pînă la operarea acestor ajustări în luna aprilie, curent, punctajul maximal admisibil pentru acordarea ajutorului social era de 30 puncte, acum acesta constituie 80 de puncte pentru ajutorul social şi 90 puncte pentru stabilirea indemnizaţiei pentru perioada rece a anului. A fost scurtată şi lista bunurilor, excluzîndu-se televizorul alb-negru, telefonul, bicicleta.

 Ce efecte vor avea aceste modificări? Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei lămureşte că, bunăoară, majorarea punctajului va permite să se aprecieze ca eligibile pentru beneficierea de indemnizaţia pentru perioada rece a anului familiile formate în fond din pensionari şi persoane cu dezabilităţi, care la momentul de faţă se confruntă încă cu diverse obstacole birocratice ce le îngrădesc accesul la asistenţa din partea statului.

 Deşi se declară că modificările operate au fost făcute tocmai pentru a extinde numărul beneficiarilor, totuşi în cererile pentru solicitarea ajutorului social şi a indemnizaţiei pentru perioada rece a anului se mai includ aceste criterii, precum punctajul, evaluarea bunăstării familiei şi testul proxim. Valentina Buliga argumentează că pe această cale este posibil de-a verifica indirect veniturile nedeclarate. Deoarece, precizează dînsa, declararea veniturilor familiei ţine de responsabilitatea solicitanţilor. Or, după afirmaţiile dumneaei, reiese că din momentul instituirii acestor ajutoare din bugetul statului s-au găsit mulţi şmecheri, care nu ar fi fost împotrivă să se pricopsească din contul banilor publici, dosind veniturile provenite din mijloacele băneşti transferate de cei care lucrează peste hotare, din activităţile în agricultură sau alte tipuri de muncă la negru. De exemplu, după bunăstarea familiei se poate deduce dacă solicitantul dispune de resurse suplimentare, dar pe care nu le-a declarat.

 De asemenea, prin modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social şi a indemnizaţiei pentru perioada rece a anului, a mai precizat ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, s-a urmărit încurajarea persoanelor cu loc de muncă din familiile sărace, dar care au salarii mici, exluzîndu-se cîte 120 de lei de persoană din veniturile familiei. Nu se va lua în calcul nici veniturile obţinute de pe terenurile agricole ale familiilor în cadrul gospodăriilor ţărăneşti, casnice, auxiliare sau în urma muncilor pe terenurile agricole de către familiile formate doar din pensionari, care au atins vîrsta de 62 de ani, faţă de 75 ani, cum era mai înainte. Nu se vor lua în seamă nici veniturile rezultate din terenurile agricole pentru familiile care sînt alcătuite doar din persoane cu dizabilităţi. Drept urmare, în cazul pensionarilor şi a familiilor formate din persoane cu dizabilităţi, care nu-şi pot prelucra cotele de pămînt, nu se vor lua în seamă veniturile obţinute din terenurile agricole.

După calculele Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, modificările din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social şi a indemnizaţiei pentru perioada rece a anului va mări numărul beneficiarilor cu 7,5 mii persoane ce fac parte din categoria celor săraci şi se va diminua considerabil scurgerile de bani publici, ca urmare a escrocheriilor la care se dedau diverse persoane dubioase, pierderi care se ridică la peste 10 milioane de lei.

 Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a comunicat că, potrivit ultimelor date oficiale, la momentul de faţă, în ţară sînt peste 27 mii de familii care primesc ajutoare sociale, în medie cîte 800 lei fiecare. Cît priveşte numărul beneficiarilor de indemnizaţii pentru perioada rece a anului, iarna trecută, s-au bucurat de acest ajutor din partea statului peste 72,5 mii de familii.

Vlad LOGHIN