DOAR 2 IZVOARE DIN CAPITALĂ AU APĂ POTABILĂ

Din cele 42 de izvoare din municipiul Chişinău, doar în 2 calitatea apei corespunde cerinţelor. Acestea sînt amplasate în parcul din sectorul Rîşcani, în apropierea Spitalului municipal „Sfînta Treime”. Irina Grigorescu, medic igienist la Centrul municipal de Sănătate Publică, a spus că rezultatele testelor de laborator din ultimii ani demonstrează o calitate tot mai proastă a apei în izvoare, din cauza gunoiştilor neautorizate şi a scurgerilor subterane. Potrivit medicului igienist, nu este suficient să fie efectuate lucrări de salubrizare a spaţiilor verzi. Este nevoie de redus scurgerile subterane în apele freatice, iar populaţia trebuie să fie mai responsabilă şi să nu arunce gunoiul în spaţiile verzi. Şeful Asociaţiei de gospodărie a spaţiilor verzi, Eliferii Haruţa, a menţionat că în zonele verzi din capitală sînt 16 izvoare de apă. Teritoriul acestora este salubrizat zilnic, iar de două ori pe an se efectuează lucrări de reamenajare. Cea mai gravă situaţie este la izvorul din Parcul „Valea Trandafirilor”, unde în apropiere se desfăşoară lucrări de construcţie a unui bloc de locuit, pe strada Milestiului. Municipalitatea a anunţat că va aloca din bugetul local surse financiare pentru ca lucrări de curăţare şi amenajare a izvoarelor se se desfăşoare în fiecare an şi de Ziua Naţională a Înverzirii Plaiului, la sfîrşit de octombrie. (IPN)