Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer

La Chişinău a fost inaugurat, pe 18 martie, Centrul de instruire pentru copiii care se află la tratament de durată la Institutul Oncologic. Obiectivul principal al acestui proiect este asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii. În Centru vor activa zece cadre didactice, care vor lucra cu copiii conform unui program special. Centrul este dotat de Ministerul Educaţiei şi edituri cu manuale, cărţi de literatură artistică şi jucării. ”Centrul are şi altă menire, la fel de importantă: să facă mai plăcut timpul petrecut de aceşti copii cît sînt la tratament, să le sporească curajul şi încrederea în lucruri bune, să le asigure un mediu pentru comunicare, ca să nu se simtă excluşi din societate”, a spus la inaugurarea Centrului Maia Sandu, ministru în exerciţiu al Educaţiei. Centrul a fost inaugurat de Comisia Naţională pentru UNESCO a Republicii Moldova şi Institutul Oncologic, cu participarea Ministerelor Educaţiei, Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, Organizaţiei neguvernamentale HOPE’ 87 şi spitalului de copii „Sfînta Ana” din Austria, clinicii oncologice "Luisa Ţurcanu" din România şi Fundaţiei GIGAX.