Proza satirica pe timp de pandemie

Anton Bacalbaşa: Moş Teacă. Contrabanda

Moş Teacă merge să inspecteze pichetele de pe linia frontierei. Înarmat pînă în dinţi, cu sabia la brîu şi-n fiecare buzunar cu cîte un revolver, se urcă într-o căruţă avînd drept vizitiu un harabagiu turc şi alături de harabagiu doi soldaţi cu puştile încărcate.

Soseşte la pichetul nr. 18, între Kadichioi şi Cranova.

Santinela-l vede, strigă garda, care ia la umăr, pe cînd şeful de post, căprarul Albu, îşi face raportul.

— Unde suntără turcii? întreabă Moş Teacă.

— Care turci, trăiţi, don căpitan?

— Care turci, care turci! Contrabandiştii, rătane! nu face pă prostu, că la mine nu merge! Eu sunt catană bătrînă!...

— Trăiţi, don căpitan, n-am prins nici un contrabandist...

— Pentru ce nu i-aţi prins? Ce faceţi aici? Păziţi porcii? Numa pă mine mă vedeţi cînd viu?

— Dacă nu trec contrabandişti...

— Pentru ce nu trec? Dacă nu trec p-aici, atunci, va s' zică, trec pîn altă parte! Va s' zică, nu sunteţi în stare nici de-atîta lucru!

— Trăiţi, don căpitan...

— Nu vorbi! Am să te dau în judecată pentru părăsirea postului în faţa inamicului... Tîrşoru te mănîncă de-acuma!

— Trăiţi, don căpitan, n-am părăsit postu...

— Dacă nu l-ai părăsit, unde sunt contrabandiştii?... Pă mine nu mă poţi prosti cu una, cu două! Ori ai părăsit postu, ori nu l-ai părăsit!... Dacă nu l-ai părăsit, unde suntără contrabandiştii?...

— Trăiţi, don căpitan, n-a trecut nici unu...

— Să taci! Pogribania mînăstirii din cer! Te mănînc fript, rătane! Spune drept. Ori i-ai prins şi ţi-a datără parale... Aha... Văz că taci... Te-am prins...

— Trăiţi, don...

— Nu vorbi în faţa supiriorului!... Car' s'z'că, ai împărţit cu ei! Las', că te-nvăţ eu! Am să fac raport de dare-n judecată! Dacă pînă-n 24 de ore nu-mi aduci contrabandişti, să ştii că eşti casat şi suspendat... Te-nvăţ eu!...

A doua zi se citea în Kadichioi următorul ordin de zi semnat de Moş Teacă:

„Se aduce la cunoştinţa indigenilor turci, născuţi în Dobrogea sau trecători, că nimeni n-are voie să importeze tutun de contrabandă fără ştirea autorităţilor militare.

Oricine îşi va permite a face contrabandă fără să fi avizat pe comandantul punctului va fi împuşcat şi apoi dat judecăţii, conform regulamentului pentru paza frontierelor.

Este interzis oricui să aducă tutun de contrabandă prin alte puncte decît acelea păzite de armata română. Pichetele care vor observa că contrabandiştii trec prin puncte pe unde nu pot fi văzuţi au dreptul să-i împuşte pe loc şi să dreseze proces-verbal.”