PESTE 90 DE MII DE UTILIZATORI DE TELEFONIE SI-AU SCHIMBAT IN ULTIMII DOI ANI FURNIZORUL DE SERVICII

Peste 90 de mii de utilizatori şi-au schimbat furnizorul de servicii, după lansarea acum doi ani a portabilităţii numerelor. Această operaţiune permite oricărui utilizator de telefonie mobilă sau fixă să-şi păstreze numărul de telefon atunci cînd îşi schimbă furnizorul, precizează Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

În doi ani au fost portate peste 1,1 la sută de numere din totalul resurselor de numerotare atribuite de către ANRCETI furnizorilor de comunicaţii electronice.

Serviciul de portare a numerelor telefonice a fost lansat în Republica Moldova în luna iulie 2013. Acest serviciu este disponibil în reţelele mobile cu începere din 1 iulie 2013 şi în reţelele fixe – din 31 iulie 2013. Experienţa acumulată în cei doi ani de la lansare demonstrează că „serviciul respectiv a devenit un instrument eficient de asigurare a libertăţii de alegere a utilizatorilor de telefonie şi de stimulare a concurenţei între furnizorii de pe această piaţă, în special a celor de pe piaţa de telefonie mobilă”, notează ANRCETI.

Odată cu derularea acestui proiect a crescut libertatea de alegere a utilizatorilor de telefonie şi puterea lor de negociere cu furnizorii, factor care i-a făcut pe ultimii să depună eforturi suplimentare pentru a-şi păstra abonaţii şi a atrage noi clienţi prin oferte mai atractive.

Datele statistice arată că în medie lunar au fost portate mai bine de 3,4 mii de numere de telefonie mobilă şi peste 330 de numere de telefonie fixă. În opinia specialiştilor ANRCETI, numărul nesemnificativ de portări ale numerelor de telefonie fixă este cauzat de lipsa reţelelor fixe alternative cu acoperire naţională şi imposibilitatea tehnică a abonaţilor, conectaţi la reţea în baza tehnologiilor analogice, de a utiliza serviciul de portare a numerelor.

Proiectul portabilităţii numerelor telefonice a fost implementat de ANRCETI în comun cu furnizorii serviciilor publice de telefonie în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice şi în corespundere cu standardele UE. În ţara noastră orice utilizator de telefonie poate beneficia de serviciul de portare a numerelor în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea cererii respective la furnizorul pe care l-a ales. Spre deosebire de multe alte ţări, în R. Moldova acest serviciu este oferit solicitanţilor în mod gratuit.

01.11.22 - 00:25
01.11.22 - 00:18
01.11.22 - 00:27
01.11.22 - 00:30
01.11.22 - 00:23
01.11.22 - 11:18
01.11.22 - 14:31
01.11.22 - 00:21
01.11.22 - 00:34
01.11.22 - 00:40
01.11.22 - 17:31
01.11.22 - 00:36
01.11.22 - 14:29
01.11.22 - 11:19
01.11.22 - 00:32