Întrevedere a reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană

La Oficiul OSCE din or. Tiraspol, a avut loc, pe 14 martie, întîlnirea reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului, însoţiţi de membrii grupurilor de lucru sectoriale pe problemele transportului auto şi infrastructurii drumurilor. De asemenea, la reuniune au participat reprezentanţi ai mediatorilor şi observatorilor în procesul de negocieri în formatul „5+2”, a relatat Biroul pentru reintegrare.
Subiectul central al discuţiilor l-a constituit problematica transportului auto în contextul elaborării documentului ce vizează măsurile iniţiale de asigurare a libertăţii circulaţiei, negociat în ultimele luni.
Astfel, în cadrul reuniunii a fost agreat modelul plăcuţelor de înmatriculare ce vor fi utilizate de autovehiculele din regiunea transnistreană, care efectuează operaţiuni de transport internaţional de mărfuri şi pasageri. Acesta, va avea seria „AB” urmat de 5 cifre imprimate pe fundal alb. Totodată, în scopul ridicării nivelului de securitate, plăcuţele vor avea aplicat un set de simboluri holografice cu caracter neutru. Agrearea formei plăcuţei de înmatriculare constituie unul din elementele complexului de înţelegeri ce vor reglementa circulaţia internaţională a transportului auto de mărfuri şi pasageri din regiunea transnistreană.
În acelaşi context, a fost discutată şi procedura de înregistrare a mijloacelor auto ce vor beneficia de numere de înmatriculare de tip nou. Delegaţiile au prezentat viziunile lor la acest capitol, fiind identificate o serie de diferenţe în abordări. Delegaţia moldovenească a accentuat că instituirea unui mecanism funcţional va fi posibilă în cazul în care procedurile de înregistrare a automobilelor, certificatele de înmatriculare de model convenit şi alte elemente ale mecanismului vor corespunde atît standardelor internaţionale în domeniul transporturilor, cît şi angajamentelor conţinute în acordurile bilaterale şi multilaterale la care Republica Moldova este parte. S-a convenit că discuţiile la acest subiect vor continua la următoarea şedinţă a grupurilor de lucru sectoriale pe probleme de transport auto şi infrastructura drumurilor.
În altă ordine de idei, delegaţia de la Chişinău a acordat o atenţie sporită recentelor acţiuni unilaterale ale Tiraspolului, în particular cazurilor de ridicare a plăcuţelor de înmatriculare moldoveneşti, intenţiilor de aplicare faţă de anumite categorii de locuitori a unor tarife discriminatorii pentru serviciile comunale, precum şi discuţiilor cu privire la introducerea rublei ruseşti în calitate de mijloc de plată în regiunea transnistreană. În acest context, viceprim-ministrul Eugen Carpov a solicitat sistarea acţiunilor ce ar putea submina atmosfera de încredere între cele două maluri ale Nistrului. De asemenea, partenerii internaţionali din cadrul procesului de negocieri în formatul „5+2” au fost chemaţi să contribuie la soluţionarea problemelor menţionate.
Participanţii la şedinţă au subliniat importanţa continuării dialogului în vederea asigurării libertăţii circulaţiei, precum şi a altor aspecte înscrise în complexul măsurilor de consolidare a încrederii.

Moldpres