TIRASPOLUL ÎNĂSPREŞTE PEDEPSELE PENTRU ÎNTÎRZIEREA ACHITĂRII SALARIILOR

Administraţia de la Tiraspol a înăsprit condiţiile de sancţionare a întreprinderilor şi organizaţiilor pentru neachitarea salariilor, burselor, indemnizaţiilor şi ajutoarelor sociale. Astfel, dacă pînă acum erau pasibile de pedeapsă companiile care întîrziau plăţile cu 3 luni, după modificările efectuate sancţiunile se aplică deja după 2 luni de întîrziere, aşa cum este şi în dreapta Nistrului.

Potrivit postului de televiziune „Pervîi pridnestrovskii”, amenda aplicată pentru întîrzieri la plata salariilor este de la 400 la 700 de salarii minime pe economie în regiune, echivalentul a 3200 – 5 600 de lei.

Acelaşi act prevede şi sancţionarea organizaţiilor care timp de 3 luni plătesc cetăţenilor mai puţin de jumătate din veniturile care li se cuvin. Această încălcare se sancţionează cu amendă în valoare de la 300 la 600 de salarii minime pe economie, echivalentul a 2400 – 4800 de lei.

În partea dreaptă a Nistrului, încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Unitatea convenţionala este egală cu 20 de lei.

Sursa: IPN