ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

Afectate de criza economică şi concurenţa neloială

În Moldova există peste 47 de mii de întreprinderi mici şi mijlocii, acestea fiind profund afectate de criza economică şi de concurenţa neloială din mediul de afaceri, ceea ce face ca numărul întreprinderilor de acest gen să nu mai crească, iar afacerile să nu să se dezvolte suficient. Vicepreşedintele din oficiu al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova (CNPM), Eugen Roşcovan, care este şi preşedintele Asociaţiei Micului Business din Moldova, a declarat pentru Agenţia de ştiri IPN că politicile economice promovate de autorităţi nu stimulează concurenţa loială.

Vicepreşedintele CNPM spune că Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii urmează să fie adoptată cît mai curînd. Întreprinderile mici şi mijlocii sînt afectate de amenzile exagerate, unele chiar se ruinează la prima amendă. „Este corect ca valoarea amenzii să fie proporţională încălcării. Amenzile sînt de 5 mii, 10 mii, 30 de mii şi chiar de 50 de mii de lei. Întreprinderile mici sînt cele mai active la deschiderea noilor locuri de muncă. Dar sînt şi întreprinderi cu 2-3 angajaţi, micro-întreprinderi, o astfel de amendă aplicată unei micro-întreprinderi o distruge”, a spus Eugen Roşcovan.

În 2011-2012 nu s-a schimbat numărul întreprinderilor mici şi mijlocii, de asemenea nu au crescut nici veniturile lor, spune preşedintele Asociaţiei Micului Business, care adaugă că aceste întreprinderi sînt limitate în plasarea produselor lor în magazinele mari. De asemenea, Eugen Roşcovan crede că întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova sînt marginalizate, prin participare redusă la achiziţiile publice, întreprinderile mari mai uşor se integrează în acest sistem. „Credem că este corect să se aplice prevederi legislative care ar proteja acest tip de întreprinderi ca în alte state, unde pentru acestea se pune o cotă de 30% pentru marfa procurată în achiziţiile publice”, a subliniat Eugen Roşcovan, care mai spune că o bună parte din producători locali sînt afectaţi de concurenţa neloială, iar în magazinele mari preponderent sînt comercializate produse de import.

Pentru a îmbunătăţi situaţia în domeniu, Eugen Roşcovan este de părerea că întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să fie creditate pe termen lung şi cu dobîndă rezonabilă, în Moldova aceasta fiind prea mare. De asemenea, preşedintele Asociaţiei Micului Business din Moldova afirmă că impozitarea întreprinderilor trebuie să fie diferenţiată, deoarece acestea nu pot juca după aceleaşi reguli cu întreprinderile mari.

Potrivit studiului „Constrîngeri majore asupra mediului de afaceri din Moldova”, făcut la solicitarea CNPM, peste o treime din oamenii de afaceri relatează despre prezenţa practicilor monopoliste în Moldova. De asemenea, 40% din aceştia consideră legislaţia anti-monopol ca fiind ineficientă, iar 60% consideră că pentru a beneficia de programe guvernamentale de sprijin trebuie să aibă legături politice.

La 12 noiembrie CNPM organizează Forumul oamenilor de faceri din Moldova, în cadrul acestuia vor fi prezentate rezultatele studiului, se va vorbi despre constrîngerile majore asupra mediului de afaceri şi vor fi înaintate politici pentru depăşirea obstacolelor.