Mesajul Presedintelui Igor Dodon cu prilejul inceperii anului de studii 2018-2019

Fiecare cetățean al statului nostru intră în toamnă cu sentimente legate de şcoală – frumoasa lume în care cineva păşeşte stingher pentru prima dată, cineva revine cu dor după vacanță, cei mai mulți retrăind, nostalgic, emoții alături de copii sau nepoţi. În debutul anotimpului care stă să-și intre în drepturi, îmi face plăcere să adresez tuturor actorilor implicați în procesul educațional sincere și cordiale felicitări cu ocazia lansării anului de studii 2018-2019.

Dragi elevi și studenți,

Sunteţi bucuria prezentului și speranța viitorului. Fiți setoși de a ști și potoliți-vă această sete la izvorul cunoștințelor zilei de azi, al înțelepciunii zilei de ieri și al încrederii în cea de mîine. Fiți curioși a descoperi, dornici de a vă manifesta și de a făuri istoria neamului! Demonstrînd perseverență, corectitudine și curaj, vă veți asigura calea spre succes și veți îndreptăţi aşteptările părinţilor de acasă și a celor de la școală – dascălii voștri.

Stimaţi pedagogi,

Timpul, cu toate schimbările pe care le impune, nu a modificat misiunea ce o aveți: ați fost și rămîneți semănătorii luminii. Răspîndind iubire şi educînd frumosul, adevărul, binele și sacrul, Dumneavoastră făuriți personalităţi independente, cu profil moral distinct. Indiferent de faptul că abia debutați în profesie sau vîrsta onorabilă a odihnei binemeritate v-a găsit la catedră, vă caracterizează altruismul nesecat, cumsecădenia și energia incomensurabile, fapt pentru care meritați toată admirația.

Dragi părinți,

Pentru ca școala să dea roadele mult rîvnite, este nevoie de implicare, prezență, susținere din partea dumneavoastră. Să ne unim eforturile în realizarea unui act educaţional de calitate. Puterea exemplului este de netăgăduit în cultivarea respectului pentru personalitatea învățătorului, pentru muncă, integritate și onestitate, familia rămînînd locul unde se formează extrem de importanții și nu întîmplător proverbialii șapte ani de acasă.

Vă urez tuturor un an școlar doldora de bucuria sănătății și a realizărilor, spre binele personal și prosperitatea statului nostru, Republica Moldova!