A INCEPUT SESIUNEA DE BACALAUREAT

Peste 3500 de elevi alolingvi din ţară au susţinut pe 2 iunie primul examen din sesiunea de Bacalaureat 2015, la limba şi literatura română. Proba s-a desfăşurat în 68 de centre de bacalaureat.

Potrivit Ministerului Educaţiei, vineri, 5 iunie va avea loc examenul la limba de instruire, iar pe data de 9 iunie candidaţii vor susţine examenul la limba străină.

Cel de-al patrulea examen se va desfăşura pe data de 12 iunie. În această zi candidaţii de la profilul real vor susţine proba de examen la matematică, cei de la profilul umanist – la istoria românilor şi universală.

Pe data de 16 iunie se va desfăşura proba de examen la alegere. Candidaţii au selectat o disciplină din cele şapte propuse de Comisia Naţională de Examene – geografia, fizica, chimia, biologia, matematica, istoria românilor şi universală şi informatica.

Ultima probă de bacalaureat din sesiunea curentă va avea loc pe 19 iunie. Candidaţii vor susţine în această zi examen la limba maternă (ucraineană, bulgară şi găgăuză).

Lucrările de examen vor fi verificate în perioada 2-26 iunie, iar rezultatele vor fi afişate în centrele de BAC la 27 iunie. Candidaţii la bacalaureat vor avea la dispoziţie 48 de ore pentru depunerea contestaţiilor.

Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfăşura în perioada 16-23 iulie.

În anul curent vor susţine examenul de bacalaureat 26818 candidaţi, dintre care 7533 sînt restanţieri din sesiunile precedente.