SONDAJUL A CONFIRMAT CEEA CE ÎN PIAŢA MARII ADUNĂRI NAŢIONALE S-A DECLARAT:

Republica Moldova alege Uniunea Europeană!

Rezultatele sondajului Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor au picat într-un moment cît se poate de potrivit. Ele trebuiau să arate dacă decizia Pro Europa a zecilor de mii de cetăţeni ai RM, adunaţi la un miting pe 3 noiembrie, curent, în piaţa centrală a capitalei reflectă sau nu vrerea majorităţii populaţiei ţării noastre. Unde mai pui că cercetările sociologilor s-au încheiat chiar în ajunul acestui eveniment grandios, pe 2 noiembrie. Astfel încît rezultatele sondajului respectiv indică tocmai dispoziţia de moment a locuitorilor ţării noastre din duminica de 3 noiembrie.

De-a dreptul lămuritor, copleşitor este răspunsul dat de locuitorii ţării la întrebarea: dacă ar fi să se pronunţe duminica următoare, adică 3 noiembrie, vizavi de aderarea RM la Uniunea Europeană , ar vota pentru sau nu. Cei mai mulţi, adică 46 procente din cei intervievaţi de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor au spus ceea ce s-a scandat în Piaţa Marii Adunări Naţionale: Pro Europa! Doar 21 procente, adică de 2,5 ori mai puţini, s-au pronunţat împotriva aderării ţării noastre la Uniunea Europeană.

Rîndurile proeuropenilor s-au lărgit simţitor atunci cînd locuitorii ţări au fost rugaţi să se pronunţe vizavi de Summit-ul de la Vilnius de la sfîrşitul lunii curente, unde urmează să fie parafat Acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mai bine de jumătate dintre respondenţi, adică 52 procente, cred că este important şi foarte important ca acest Acord să fie parafat. În acelaşi timp, o treime sînt împotriva tratatului respectiv.

Convingerile proeuropene ale populaţiei ţării se întăresc şi atunci cînd vine vorba de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Aproape 60 procente dintre cei intervievaţi sînt de părere că în cazul în care Republica Moldova ar adera la Uniunea Europeană traiul lor s-ar îmbunătăţii. Sau fiind întrebaţi dacă ar fi să se mute cu traiul într-o altă ţară, ce ar alege: UE ori CSI, 13 procente ar prefera o ţară din Europa, iar 12 procente, un stat de la Răsărit.

Fiind solicitaţi să aleagă între Uniunea Europeană şi Uniunea Eurasiatică, 42 procente dintre respondenţi s-au arătat pentru UE, în timp ce 38 de procente din aceştia au pledat pentru structura de la Est. Nu este o diferenţă mare, doar 4 procente

De ce este scorul atît de strîns între susţinătorii cursului proeuropean şi cel al orientării eurasiatice? Cu atît mai mult cu cît Occidentul, adică UE şi SUA, au făcut investiţii de miliarde în ţara noastră în ultimii ani, iar rezultatele sînt de faţă. Au fost reparate sute de kilometri de magistrale auto, au fost construite multe obiecte din infrastructura ţării. Oare chiar moldoveni noştri sînt surzi şi orbi, încît nu au auzit şi nici nu au văzut cîte lucruri bune s-au făcut în ţară din banii europenilor?!

Sociologii au explicaţie care se regăseşte în răspunsul la întrebarea adresată locuitorilor ţării privitor la eventualele schimbări ce s-ar produce în diverse domenii ale societăţii noastre în cazul aderării RM la UE sau la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Integrarea europeană, în opinia majorităţii respondenţilor, ar conduce la îmbunătăţirea infrastructurii, mai ales a drumurilor auto, la progrese în educaţie, sănătate, cultură, în ce priveşte combaterea corupţiei. În schimb, aderarea la Uniunea Vamală, cred cei mai mulţi dintre respondenţi, ar aduce schimbări pozitive în plan economic, adică le-ar îmbunătăţi condiţiile de viaţă, precum şi că ar contribui la soluţionarea conflictului transnistrean.

Deci, speranţa îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă îi determină pe moldovenii noştri să se arate atît de masiv pentru orientarea spre Est, spre Rusia. Or, potrivit acestui sondaj, cea mai mare problemă a populaţiei ţării noastre este nivelul de trai, adică preţurile mari la alimente, la serviciile comunale, salariile şi pensiile mici. Însă, se ştie că tocmai în aceste 3 ţări, care formează Uniunea Vamală (Rusia-Belarus-Kazahstan) şi care se pot lăuda cu bogate resurse naturale, condiţiile de viaţă ale oamenilor sînt cele mai bune în CSI. Astfel încît, din cauza sărăciei cumplite din propria familie, moldoveanul nostru nici prea iese din casă ca să vadă drumurile reparate din banii europenilor, americanilor.

Şi apoi, s-o spunem pe şleau, nici autorităţile noastre, locale sau centrale, nu se prea dau în vînt să le explice oamenilor din ţară care este sensul, scopul integrării europene a RM, care sînt avantajele şi dezavantajele, din care cauză ele însele îşi aprind paiele în cap. S-a văzut lucrul acesta mai ales duminică, 3 noiembrie, cînd multă lume, chiar dacă adopta mesajul proeuropean, nu ştia pentru ce a venit în PMAN. Însuşi faptul că mai bine de 70 procente din locuitorii ţării, potrivit datelor sondajului Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor, doresc să fie mai bine informaţi despre efectele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dovedeşte de ce este atît de impresionant numărul celor care rîvnesc Uniunea Eurasiatică.

Vlad LOGHIN