RADIOCOMUNICAŢII ARE DIRECTOR NOU

Întreprinderea de stat în „Radiocomunicaţii” are director nou. Inginerul Mihai Iacob a fost ales în funcţie în urma unui concurs public. Mihail Iacob şi-a început activitatea profesională la ÎS „ Radiocomunicaţii” în anul 1998. Din anul 2009 şi pînă în 2013, a activat în calitate de şef al direcţiei telefonie celulară la SA „ Moldtelecom”, unde a dezvoltat reţeaua mobilă 3G. Noul director al ÎS „Radiocomunicaţii”  s-a angajat să promoveze acţiuni necesare pentru optimizarea şi modernizarea întreprinderii. ÎS „Radiocomunicaţii” este deţinătorul principal la nivel naţional de staţii de emisie de televiziune şi radiodifuziune. În prezent, de serviciile de difuzare şi transport programe beneficiază peste 30 de instituţii ale audiovizualului din Republica Moldova şi de peste hotare.