Proza satirica pe timp de pandemie

Anton Bacalbaşa: Moş Teacă. Ruperea rîndurilor

Poezia de Moş Teacă, Muzica de Kratochwill

Nu ştiu pentru ce, tirano, cînd veghez, adeseori,
Batalioanele de gînduri răspîndite-n tiraliori,
Mă conduc încet spre tine, dar în corp, în flancul stîng,
Inima-mi e-n pas gimnastic şi pornesc încet să plîng!

Iar cînd zorile se-arată, doru-mi, tristă sentinelă,
Stă de streajă, schimb de noapte, neclintită şi rebelă!...
Negreşit, nu tu, recrută în iubire, eşti de vină,
Ci de vină-i instructorul că nu-ţi dete disciplină...

Ţi-s superior, desigur, prin leat şi prin ierarhie
Şi supunere orbească mi-eşti datoare, deci, tu mie;
Însă vai!... Tu nu ştii, poate, a iubirii uniformă
Şi m-ai dat scurt în rezerva de vecie la reformă.
Cel puţin dacă, patrulo, m-ai zvîrlit de-acuma în haos,
Fii cu mine sanitară şi mai dă-mi „pe loc repaos”!

Astăzi tot ce-mi mai rămîne e funebru să tot cînt
Că nu am putut odată prin asalturi să-ţi împlînt
Într-a inimii redută steagul meu cel tricolor
Şi apoi să-ţi dau vechime, patrie şi chiar onor!

Vai! Iubirea-mi fuse-o armă ruginită, fără ghint,
Şi de-aceea deviat-a pe un drum de labirint!
Şi acum, în garnizoana desperării prizoner,
Aştept zorile să bată goarna Domnului din cer,
Ca să-i pot preda viaţa, descusute foi de zile,
Degradate, fără număr, cu-ale dorului ştampile!...

În campania funestă jalea-n veci mi-a fost escortă,
Suferit-am pentru tine ca un glonte într-o bortă,
Şi blocat de suferinţe, fără de retranşament,
Am pierit în cortul jalei... Ce oribil campament!

Însă tot ce-aş vrea de-acuma, victorioasa mea fantoşe,
E parola-ţi că-mi vei pune pe mormînt o cruce roşe,
Ca să ştie reghimentul că slujesc de manutanţă
Corbilor şi că în ceruri am pornit în ambulanţă!

Şi cînd trîmbiţa divină va suna vreo adunare,
Colonelului din ceruri îi voi spune-n gura mare
C-am făcut campania vieţii şi că dacă azi sunt trist,
E că n-am ajuns la scopu-mi, c-am murit infanterist!

Lasă-mă durerii mele, crudo nedisciplinată,
Te-aş trimite-n garda pieţei, însă prea eşti cuirasată!...
Ce folos că eşti frumoasă? Teoria? E uşor!
Dar instrucţia-ţi lipseşte: n-ai servici interior!