PIEŢELE CAPITALEI

Bîlciuri ale pungăşiilor, focare de mizerie

De mai bine de 340 milioane de lei a fost sărăcit bugetul municipiului Chişinău din cauza proastei gestionări a pieţelor de către primăria capitalei, reiese din calculele lui Gheorghe Botnaru, preşedintele Ligii Economiştilor Reformatori din Republica Moldova. Doar în prima jumătate a anului de faţă! Ca să vă daţi seama ce prăpastie s-a căscat în vistieria municipiului Chişinău din cauza nesimţirii, iresponsabilităţii şi incompetenţei primăriei generale a capitalei în frunte cu „înfocatul” Dorin Chirtoacă, voi aminti că pentru investiţii capitale, anul acesta au fost prevăzute doar 147 milioane de lei.

Deci, dacă aveam nişte oameni competenţi, inimoşi, cu multă voinţă se putea de repartizat de 2 ori mai mulţi bani pentru reparaţia străzilor capitalei, pentru construcţii, reparaţi capitale doar din gestionarea inspirată a pieţelor din capitala ţării. Este de-a dreptul scîrbos, ţi se face greaţă să-l tot auzi pe junele demagog Dorin Chirtoacă cum se smiorcăie că, chipurile, mereu bugetul capitalei este furat de Guvern, de Ministerul Finanţelor, indiferent de faptul cine este la putere în ţară: Vladimir Voronin sau Mihai Ghimpu, moşu-său. Este bolnav să se dea drept un copilaş de pe terenul de joacă, care scînceşte întruna că cineva l-a deposedat de ceva şi astfel caută să atragă atenţia, mila celor din jur.

Cum au ajuns membrii Ligii Economiştilor Reformatori din Republica Moldova la asemenea cifre care arată becisnicia, inconştienţa indivizilor din capul primăriei capitalei? Gheorghe Botnaru ne lămureşte că el, împreună cu colegii săi, a inspectat în prima jumătate a anului peste 30 de pieţe, dintre care 10 pieţe alimentare, din Chişinău şi primul lucru lucrul pe care l-au remarcat este dezastrul în evidenţa contabilă a veniturilor obţinute de către cei care-şi vînd marfa pe teritoriul pieţelor. Aproape toţi administratorii acestora folosesc cîntare vechi, neverificate, din care cauză nu doar este pustiit bugetul municipal, dar şi oamenii care vin să facă cumpărături sînt estorcaţi..

Dar dauna pe care o aduc pieţele capitalei nu se măsoară doar prin sutele de milioane de lei care nu ajung în bugetul municipiului Chişinău, subliniază Gheorghe Botnaru, dar în buzunarele administratorilor, patronilor acestora şi poate chiar în cele ale multor funcţionari ai primăriei, ci prin pericolele pe care le prezintă pentru ordinea, curăţenia oraşului Chişinău, pentru sănătatea locuitorilor lui. Bunăoară, s-a văzut pe durata inspecţiilor membrilor Ligii Economiştilor Reformatori din Republica Moldova, potrivit declaraţiei preşedintelui ei, că pieţele alimentare nu sînt dotate cu echipament sanitar, lipsesc utilaje pentru spălarea fructelor, legumelor. Produsele alimentare se vînd de-a valma cu mărfurile industriale. Pe alocuri, culmea nesimţirii, legumele sînt puse jos, pe asfalt, iar articolele din metal sînt ţinute sus, pe poliţe.

Chiar în inima Chişinăului, adică la piaţa agricolă centrală, se vînd la un loc fructe, legume, detergenţi, vechituri de haine, tehnică sanitară. Laboratoarele nu controlează calitatea produselor alimentare. Nu este pus la punct nici controlul calităţii mărfurilor comercializate, mai ales ale celor importate. Gheorghe Botnaru spune că bonurile de expertiză sanitar-veterinară eliberate de laboratoarele serviciului veterinar nu indică denumirea, cantitatea şi calitatea mărfurilor. Nu se afişează tarifele pentru serviciile prestate de laboratoare.

Dacă, din cele spuse de preşedintele Ligii Economiştilor Reformatori din Republica Moldova, se vede ce hoţie, ce mizerie domină în pieţele autorizate ale capitalei, apoi vă închipuiţi ce dezastru avem în pieţele improvizate, ilegale din Chişinău! Or , potrivit datelor lui Gheorghe Botnaru de acestea se află practic în orice sector al capitale, mai cu seamă în Centru. Astfel, de-a lungul străzilor de la Botanica, Ciocana, Centru staţionează camioane din care se vînd neautorizat materiale de construcţie sau se oferă servicii de transport.

În fiecare sector funcţionează ilegal pieţe specializate, unde se vînd lactate, produse de băcănie, flori, cărţi. Scuarul din preajma teatrului „Mihai Eminescu” efectiv a fost acaparat de negustorii de tablouri, obiecte de artizanat, suvenire, iar altă bucată mare din suprafaţa oraşului Chişinău, din apropierea gării feroviare, a ajuns în mîinile tîrgoveţilor care vînd vechituri, piese de schimb uzate pentru motociclete, biciclete, accesorii pentru tehnica sanitară.

O altă „rîie” care compromite capitala ţării, în viziunea lui Gheorghe Botnaru, este reţeaua necontrolată, lăbărţată de gherete. Membrii Ligii Economiştilor Reformatori din Republica Moldova au numărat 825 de gherete şi pavilioane în municipiul Chişinău şi aproape 400 de unităţi de acest fel pe teritoriul capitalei. Instalate haotic pe trotuare, aceste construcţii uşoare, fiecare cîte 12-20 metri pătraţi suprafaţă, nu sînt conectate la apeduct, nu dispun de canalizare. De îndată ce-şi pornesc activitatea, spune Botnaru, stăpînii lor nu plătesc taxa pentru arendă funciară. Nu-i destul că nu achită anumite plăţi în bugetul municipiului, patronii lor se mai dedau la furturi de energie electrică, deoarece îşi branşează instalaţiile lor la sursele de curent electric care alimentează reţeaua de luminare a străzilor în condiţii de noapte.

Hoţia şi mizeria din pieţele autorizate, funcţionarea ilegală a pieţelor improvizate, a gheretelor, potrivit lui Gheorghe Botnaru rezultă din lipsa unei strategii bine puse la punct de dezvoltare a pieţelor din municipiul Chişinău, incompetenţa cadrelor de conducere din primăria capitalei, deficitul de oameni cinstiţi, cumsecade din aparatul acestea, lacunelor şi coerenţelor care afectează, paralizează randamentul activităţii de management al conducătorilor municipiului, lărgirea economiei tenebre şi distrugerea relaţiilor economice. Prea multe „decoraţii” pentru tînărul bicisnic, precum Dorin Chirtoacă. Greutatea lor ar putea să-l trîntească la pămînt.

Vlad LOGHIN