OAMENI DE AFACERI ACUZĂ ATMOSFERA SUFOCANTĂ

Guvernul vine cu declaraţii afectuoase

Forumul oamenilor de afacei care avut loc la Chişinău zilele trecute şi toate declaraţiile businessmanilor noştri în ajunul acestui eveniment îmi amintesc foarte mult de un episod mai delicat, încordat dintr-un cuplu. Unul, frustrat şi agitat, presupune că este ignorat şi cere mai multă atenţie. Celălalt, calm, îi răspunde că nu-i adevărat, că nu poate fără el, rămîne tot atît de devotat şi-i promite să i se consacre cu mai multă dăruire de sine.

Bunăoară, un sondaj care a vizat constrîngerile din mediul de afaceri al ţării, realizat la comanda Confederaţiei Naţionale a Patronatului, şi carea fost făcut public în cadrul acestei reuniuni ale oamenilor de afaceri din RM cu participarea reprezentanţilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, colegilor lor de peste hotare, conducătorilor Guvernului arată că majoritatea oamenilor de afaceri, cam 70 procente, se dovedesc nemulţumiţi de faptul că Executivul nu este destul de coperant, comunică puţin .cu dînşii.

Drept reacţie, prim-ministrul RM Iurie Leancă le declară cu graţia lui inconfundabilă că dialogul lui cu oamenii de afaceri este mai util decît orice raport sau notă informativă despre starea mediului de afaceri din ţară. Dumnealui îi asigură că ei sînt cei mai importanţi parteneri de dezvoltare, că doar împreună cu dînşii putem conta pe o creştere economică stabilă a economiei naţionale, crea noi locuri de muncă, valoare adăugată, putem spera la o poziţie solidă în regiune, pe continent si în lume. Iar vicepremierul şi ministrul Economiei Valeriu Lazăr îi bucură şi mai mult pe businessmani moldoveni, spunîndu-le că dialogul dintre mediul de afaceri şi guvernare urmează să fie extins la nivel sectorial, pe domenii de activitate.

Şi mai mulţi oameni de afaceri, cam 80 procente, vorbesc rezultatele sondajului, tratează cu neîncredere polticile statului, mai ales în ce priveşte procesul de reglementare, care în viziunea lor, nu este unul prietenos pentru funcţionarea şi dezvoltarea întreprinderilor din ţară. Premierul îi linişteşte, sugerînd că le cunoaşte păsul şi multe lucruri se vor schimba spre bine. Pentru că, spune Iurie Leancă, Guvernul RM a adoptat nu demult Foaia de parcurs privind eliminarea constrîngerilor din mediul de afaceri pentru perioada imediat următoare, 2013-2014, care include lărgirea actelor permisive, de înlesnire a pornirii afacerilor, autorizarea construcţiilor, administrarea fiscală.

Unele dintre acestea deja au fost realizate, mai precizează premierul. Se are în vedere renunţarea la condiţia obligatorie a ştampilei pentru lansarea unei afaceri sau eliminarea premisei imperative a capitalului social pentru pornirea unui fel sau altul de business. Şi ca să dovedească că Guvernul pe bune este preocupat de îmbunătăţirea mediului de afaceri din ţară, Iurie Leancă a mai comunicat că de acum înainte raporul privind îndeplinirea măsurilor din Foaia de parcurs va fi examinat lunar, ci nu trimestrial, cum se proceda pînă acum.

Pentru Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, lista constrîngerilor din mediul afaceri denunţate prin rezultatele sondajului nu reprezintă nimic nou. Dînsul i-a asigurat pe businessmanii moldoveni că le cunoaşte problemele fir a păr de multă vreme. Mai mult ca atît, are soluţii pentru a le elimina, care vor fi înmănuncheate în Strategia de reformă regulatorie, ce va fi făcută public în timpul cel mai apropiat.

Atît prin declaraţiile încinse de pînă la forum, cît şi în momentul lansării rezultatelor sondajului în timpul acestui eveniment, mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri au declarat că politicile, administrarea şi povara fiscală îi pune în genunchi. Cît de justificate sînt nemulţumirile lor?

Vizavi de politica fiscală, ministrul Finanţelor Anatol Arapu a remarcat că în orice ţară ai merge oamenii de afaceri doresc să obţină cît mai mulţi bani şi să plătească cît mai puţine impozite. Dar, i-a atenţionat pe businessmani, aveţi în vedere că mediul de afaceri mai poartă şi anumite responsabilităţi, mai ales, ce ţin de domeniul social, precum asigurarea cu pensii a mai bine de jumătate de million de persoane din ţară, care la vremea lor au muncit, au plătit cotizaţii pentru pensii.

Unde mai pui, după spusele lui Anatol Arapu, că nivelul de impozitare în ţara noastră nu este cel mai înalt în regiune, pe continent. Acesta le-a dat de înţeles oamenilor de afaceri că cei care se află acum la cîrma Ministerului Finanţelor îşi dau prea bine seama că orice leu plătit de omul de afaceri în buget sau investit se răsfrînge asupra costului producţiei fabricate sau a serviciilor prestate.

Cît priveşte, administrarea fiscală, Anatol Arapu a declarat că din momentul numirii lui în acest post caută să-i convingă pe lucrătorii serviciului fiscal ca să adopte nişte relaţii de colaborare cu agenţii economici, decît cele de ostilitate. De dragul adevărului voi menţiona că chiar şi liderii patronatelor din Moldova au mărturisit o atitudine mult mai binevoitoare din partea reprezentanţilor fiscului în ultima vreme.

Ca să-l ajute pe colegul său din cabinetul de miniştri al ţări, Valeriu Lazăr de la Economie a intervenit, spunînd că facilităţile fiscale, adică micşorarea impozitelor fiscale pot avea urmări pozitive doar cu efect de scurtă durată, este nevoie de altfel de abordări pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri , pentru a ridica şi consolida economia ţării.

De fapt, cu această replică, celălalt “partener din cuplu”, care pînă acum a fost atacat cu valuri de acuze, învinuiri, a căutat să sugereze că are şi el motive fireşti să fie nemulţumit de relaţia existentă dintre business şi guvernare. Valeriu Lazăr a pretins că măcar acum, în ajunul summitului de la Vilnius, mediul de afaceri din Moldova ar trebui să se gîndească şi să aplice valorile europene în business, ceea ce înseamnă competiţie corectă, dură, responsabilitate socială. Adică plata cinstită a impozitelor.

Cu acest prilej, nu ai cum să nu-i dai dreptate ministrului nostru al Economiei. Orice ar vorbi reprezentanţii businessului nostru totdeauna abordează problemele impozitelor, reglementărilor excesive, în opinia lor, dar niciodată nu-şi propun ce să facă şi cum să facă ca noi, consumatorii, să nu ne otrăvim cu mărfurile fabricate sau comercializate de ei, să nu se comporte cu brutalitate în raport cu noi, să poarte răspundere pentru calitatea serviciilor lor şi multe alte pacoste, pe care ni le fac surprize businessmanii autohtoni. Ce mai tura vura? Businessul moldovenesc este încă unul primitiv, sălbatic. Aşa că are perfectă dreptate Valeriu Lazăr cînd spune că multe deficienţe, probleme pot fi rezolvate chiar în cadrul diferitor structuri ce reunesc reprezentanţii mai multor segmente al mediului nostru de afaceri, precum Confederaţia Naţională a Patronatului.

Nu-s de acord cu dumnealui doar atunci cînd spune că întreprinzătorii nu au de ce conta pe intervenţia statului în ce priveşte asanarea mediului de afaceri. Or, se ştie că mulţi pretinşi businessmani de la noi care se dedau la concurenţă neloială, caută să-şi îngroape partenerul sau concurentul de afaceri, procedează banditeşte tocmai pentru că au protecţie din partea unor funcţionari publici, demnitari înalţi din conducerea statului. Mai adecvat mi s-a părut din această perspectivă îndemnul lui Iurie Leancă care i-a chemat pe oamenii de afaceri să denunţe orice încercare de estorcare de bani de către funcţionari publici. Unica preocupare este să construim şi să avem structuri publice pornite pe bune să combată corupţia şi orice neregulă din mediul de afaceri.

Vlad LOGHIN