INDUSTRIA FARMACEUTICĂ NR.1 DIN LUME

Cum reuşesc medicamentele chinezeşti să cucerească întreaga planetă

Astăzi, China este cel mai mare producător şi exportator din lume de ingrediente farmaceutice active. Întreprinderile de profil ale celei de-a doua economii de pe planetă sînt în măsură să fabrice mai bine de 1500 de ingrediente farmaceutice active, cu o capacitate totalaă de producţie de 2 milioane de tone pe an. Acestea produc, la momentul de faţă 4500 de preparate farmaceutice, peste 60 diferite forme de medicamente( pastile, capsule, infuzie etc.). Deci, se dovedeşte că această ţară reprezintă industria nr.1 din lume după capacităţile de fabricare a preparatelor farmaceutice şi dupa rezultatele de producţie, de export ale ingredientelor farmaceutice active.

Îndeosebi, întreprinderile farmaceutice chineze s-au dezvoltat în ritm accelerat în ultimii ani. Bunăoară, în 2012 volumul producţiei globale a industriei de fabricare a medicamentelor a atins cifra de aproape 300 miliarde de dolari SUA, adică cu o creştere anuală de aproape 22 procente. În perioada respectivă, produsele medicale chineze erau exportate în 224 de ţări şi regiuni ale globului, valoarea acestora atingînd suma de aproape 48 miliarde de dolari SUA. Implicit, Uniunea Europeană, cu o cotă de 23,56 procente, este cea mai mare piaţă de desfacere a produselor medicale chinezeşti, ce includ ingrediente farmaceutice active, meidicamente finite, medicamente biologice şi instrumente medicale.

Desigur, piaţa Republicii Moldova este una dintre ţintele predilecte ale exporturilor de produse medicale chinezeşti. Să zicem, valoarea acestora în 2012 s-a ridicat la 3,8 milioane dolari SUA, cu o mică scădere de 3,85 procente, dintre care exporturile de ingrediente farmaceutice active au valorat 893,5 mii dolari SUA, 458,6 mii dolari SUA de medicamente şi peste 2 milioane dolari SUA valoarea instrumentelor medicale. Însă, odată cu aprofundarea relaţiilor bilaterale de cooperare pe parcursul anului trecut exportul de mărfuri medicale chinezeşti în RM a crescut în mod simţitor. Doar în zece luni fluxul acestora pe piaţa ţării noastre s-a ridicat la mai bine de 4,3 milioane dolari SUA, adică cu aproape 34 procente mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

În aceste condiţii, ingredientele farmaceutice active şi instrumentele medicale deţin o pondere de peste 72 procente din exporturile de produse medicale chinezeşti, în timp ce medicamentele importate din această ţară se ridică la valoarea de peste 807 mii de dolari SUA, ceea ce reprezintă o creştere de aproape 80 la sută. Ar mai fi de spus că anul trecut au exportat mărfuri medicale în ţara noastră tocmai 142 de întreprinderi din industria de profil a Chinei, dintre care 12 s-au concentrat doar pe exportul de medicamente, contribuind într-o anumită măsură la creşterea ponderii acestora pe piaţa Moldovei.

Totuşi, în situaţia în care se manifestă o prezenţă masivă a produselor medicale chinezeşti pe piaţa noastră ar fi nimerit să vorbim de calitatea acestora, să aflăm cum funcţionează sistemul de asigurare a siguranţei medicamentelor în ţara respectivă? Potrivit informaţiei puse la dispoziţie de ambasada Chinei în RM, Guvernul acestei ţări aplică un sistem strict de omologare a producţiei farmaceutice şi de comercializare a acesteia tocmai pentru a garanta securitatea publică medicală. În acest context, remarcă sursa citată, pentru a se asigura respectarea cu stricteţe a legislaţiei privind siguranţa medicamentelor se fac foarte frecvent inspecţii, sînt pedepsiţi vinovaţii care se dedau la acte ilegale de fabricare şi comercializare a medicamentelor contrafăcute.

Cu atît mai mult cu cît, evidenţiază ambasada chineză, începînd cu anul 2010, China aplică ultima versiune a Bunei Practici de Fabricare, care este în concordanţă cu reglementările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi tinde spre un nivel mai înalt al managementului internaţional, propune concepte noi de sisteme de management al calităţii şi riscurilor. Drept urmare, calitatea produselor medicale chinezeşti a ajuns să se ridice la nivelul celor mai înalte standarde din lume, ne asigură ambasada RP Chineze.

Conform acesteia, Guvernul chinez şi întreprinderile din ţară acordă o mare atenţie siguranţei medicamentelor. Conceptul managementului calităţii este realizat la stadiul investigaţiilor medicale, fabricării, testării, logisticii. Unde mai pui că multe întreprinderi din acest domeniu al economiei chinezeşti dispun de certificate de calitate ale celor mai dezvoltate ţări din lume, precum statele UE şi SUA. Indiscutabil, cea mai bună dovadă a calităţii înalte a produselor medicale chinezeşti, ne asigură ambasada Chinei în RM, o reprezintă faptul că mai bine de 60 procente din volumul acestor exporturi au destinaţia Europa, America de Nord şi Japonia, cucerind astfel încrederea antreprenorilor şi consumatorilor locali.

Cît priveşte piaţa ţării noastre, sîntem asiguraţi că siguranţa produselor medicale chinezeşti este realizată în strictă conformitate cu legislaţiaa RM, farmacopeei americane şi celei chinezeşti, adică a manualelor oficiale care conţin indicaţiile privind controlul producţiei farmaceutice. Acestea răzbat la noi, în principiu, graţie tenderilor organizate de autorităţile noastre, testelor şi licenţelor eliberate de Guvernul RM.

Este cunoscut deja, spune ambasada chineză, că autorităţile centrale ale ţării întotdeauna au sancţionat sever infracţiunile ce ţin de fabricarea şi comercializarea produselor medicale contrafăcute, a medicamentelor care nu corespund standardelor existente. Acestea colaborează în mod activ cu multe ţări în domeniul fabricării medicamentelor şi cel al ocrotirii sănătăţii. China aplică principiile comunităţii internaţionale şi practicile de management al exporturilor de medicamente, emite certificate de calitate conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Mai mult ca atît, se organizează multe acţiuni menite să asigură o comunicare deschisă cu instituţiile şi organizaţiile de supraveghere a pieţei medicamentelor din Marea Britanie, Elveţia, Rusia, Ucraina, Bulgaria şi alte state, pentru a atrage mai mulţi prieteni din străinătate, pentru a-i informa cît mai mult despre întreprinderile şi produselor medicale chinezeşti. Aceasta, deoarece, partea chineză îşi exprima dorinţa ca partenerii săi de import să procure medicamente numai prin companiile chineze autorizate.

Vlad LOGHIN

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
05.06.24 - 15:47
03.06.24 - 01:00
03.06.24 - 01:23
02.06.24 - 01:28
05.06.24 - 00:16
06.06.24 - 00:02
03.06.24 - 01:08
07.06.24 - 13:08
01.06.24 - 12:22
07.06.24 - 15:25