DE UNDE SE VOR LUA ŞI CUM VOR FI CHELTUIŢI BANII DIN BUGETUL DE STAT 2014

Educaţia, sănătatea şi siguranţa omului, principala investiţie a Guvernului pentru anul viitor

Cu toate că reprezintă doar 3 din cele mai bine de 20 destinaţii ale banilor publici, protecţia socială, educaţia şi sănătatea vor lua cea mai mare parte din cheltuielile bugetului de stat pentru anul viitor. Adică, mai bine de 40 procente din cele 28 085 miliarde de lei, la cît se cifrează cheltuielile totale, după proiectul Legii bugetului de stat, aprobat săptămîna trecută de către Guvernul RM.

Doar pentru asigurarea şi asistenţa socială se vor aloca peste 5 miliarde de lei sau aproape 18 procente din suma totală a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat pentru 2014. Este una dintre cele mai creşteri ale alocaţiilor de bani publici, cam 23,5 procente, pe care şi le propune să le realizeze Guvernul nostru. Numai pentru acoperirea deficitului din bugetul asigurărilor sociale de stat, din care se plătesc pensiile şi tot felul de indemnizaţii, ajutoare bugetare pentru susţinerea populaţiei sărace, se va da peste un miliard de lei, cu 225 milioane de lei mai mult decît anul acesta.

Este unul din cele mai mare sporuri de transferuri din bugetul de stat cu o asemenea adresă realizat în ultima vreme. Pe seama acestor majorări de cheltuieli de bani publici se prevede ca mărimea ajutorului social pentru familiile nevoiaşe să crească pînă la 680 lei, adică cu 40 lei mai mult decît se achită în prezent, începînd chiar cu 1 ianuarie 2014, iar din noiembrie, anul viitor, acest suport din partea statului s-ar putea să se ridice pînă la 700 lei, cu 60 de lei mai mult faţă de acum. De altminteri, pentru plata ajutorului social şi a altor indemnizaţii, Guvernul a introdus un nou tip de cheltuieli: susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale în valoare de aproape jumătate de miliard de lei.

Apropo, potrivit viceministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Sergiu Sainciuc, anul viitor, se aşteaptă să crească simţitor şi mărimea pensiilor ca urmare a indexării acestora în proporţie de 7,05 procente din perspectiva ajustării lor la creşterile de preţuri. Amintim că anii trecuţi indexarea pensiilor în aprilie se ridica la 4 procente.

Totuşi, cea mai mare creştere de fonduri bugetare, aproape 80 procente! conform proiectului Guvernului, va cunoaşte învăţămîntul. Se aşteaptă ca acest domeniu să primească din bugetul de stat peste 3,4 miliarde de lei. În fond, creşterea respectivă de cheltuieli se datorează introducerii unui capitol în bugetul de stat pentru educaţie: transferuri cu destinaţie specială către bugetele locale, care vor depăşi suma de 1 miliard 400 milioane de lei. Probabil, această intervenţie financiară a Guvernului vine să ajute primăriile localităţilor să se descurce mai bine de obligaţiile pe care le au faţă de colectivele de pedagogi din ţară.

În afară de aceasta, se prevede ca în bugetul Ministerului Educaţiei să fie vărsate peste 90 milioane de lei din contul împrumutului Băncii Mondiale în cadrul proiectului de reformă a educaţiei şi anume pentru lucrările de reconstrucţii şi dotare a şcolilor aflate în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul doi. Tot pentru instruire, dar şi mai precis, întru susţinerea investitorilor care cheltuiesc bani pentru pregătirea cadrelor din perspectiva creării locurilor noi de muncă se vor aloca, suplimentar, conform unui regulament al Guvernului, 10 milioane de lei.

Pentru sănătatea cetăţenilor noştri Guvernul plănuieşte să dea din bugetul de stat aproape 3 miliarde de lei, sau mai bine de 10 procente din valoarea cheltuielilor totale. Însă, amintim că principala sursă de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din ţara noastră este bugetul asigurărilor medicale obligatorie, în care fiecare din noi varsă o anumită cotă din veniturile sale lunare. Apoi iată, anul viitor, Guvernul intenţionează să transfere în bugetul asigurărilor medicale obligatorii aproape 2,27 miliarde de lei, cu aproape 6 procente mai mult decît a dat anul acesta. În mod special, peste 34 milioane de lei vor fi alocaţi pentru programe cu destinaţie specială în domeniul ocrotirii sănătăţii.

După educaţie, sănătate şi siguranţa cetăţeanului, domeniul cel mai important pentru Guvern este infrastructura. De fapt, această sferă vine tot în folosul omului. Or, este vorba de drumuri, de transporturi, domenii indispensabile activităţii umane. Ca să nu mai amintim de starea de civilizaţie a ţării, a societăţii. Pentru gospodăria drumurilor, transporturi, comunicaţii şi informatică Executivul planifică să dea aproape 2,6 miliarde de lei din bugetul de stat pentru anul viitor. Doar pentru educaţie, sănătate şi protecţie socială se prevede mai mult. Oricum, suplimentarea fondurilor bugetare pentru infrastructură este una dintre cele mai mari, peste 20 procente.

Din sectorul de producere de cele mai mari investiţii din bugetul de stat, conform planului Guvernului, ar trebuie să beneficieze agricultura. Acesteia ar trebui să-i revină aproape 2 miliarde de lei, ceea ce este cu aproape o treime mai mult decît anul trecut. Doar fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează să primească jumătate de miliard de lei. Cu 100 milioane de lei mai mult decît s-a dat anul curent. Desigur, investiţiile în celălalt segment al sectorului de producere al economiei, industria, se preconizează a fi mai modeste, pentru că ramura dată aparţine aproape în exclusivitate domeniului privat. Totuşi, spre deosebire de anii trecuţi, investiţiile în industrie şi construcţii urmează a înregistra o creştere simţitoare, de peste 10 procente.

Poate cu excepţia complexului pentru combustibil şi energie, dominat de monopolişti giganţi, toate domeniile de activitate din ţară vor beneficia de sporuri însemnate din bugetul de stat. Bunăoară, pentru menţinerea ordinii publice se prevede peste 2 miliarde de lei, cu 14 procente mai mult decît anul curent, iar pentru justiţie aproape 700 milioane, creştere 9 procente, însă urmează a fi precizat că instanţele de judecată vor primi cu 33 procente mai mult. Aceasta este una dintre cele mai creşteri de cheltuieli pe ţară. Restul domeniilor ar putea să se bucure de suplimentări ale fondurilor bugetare în mărime de 1-2 procente.

Deci, am putea asista la creşteri ale cheltuielilor din bugetul de stat pe toate domeniile: fie social, fie sectorul real, sau apărare, menţinere a ordinii publice. De unde va lua Guvernul banii necesari pentru a pune în aplicare aceste planuri de suplimentare a cheltuielilor, care vor creşte cu aproape 20 procente? Desigur, unica modalitate este majorarea veniturilor în bugetul de stat. Astfel, Executivul planifică o creştere a acestora de aproape 3 miliarde, cam 13 procente. Se aşteaptă o suplimentare a volumului veniturilor fiscale de pînă la 4 miliarde lei, cu 20 procente mai mult decît anul curent. Iar acumulările de impozite pe venit ar cunoaşte o explozie, înmulţindu-se de 3,2 ori! Dar aceasta nu înseamnă că noi, cetăţenii, vom plăti mai multe impozite în bugetul de stat. Dimpotrivă, vom da mai puţini bani din cîştigurile noastre. Aceasta, deoarece Guvernul şi-a pus în gînd să mărească cota veniturilor noastre care urmează să fie impozitate. Mai apoi, ar trebui să beneficiem de majorări ale scutirilor la plată impozitelor care se fac anual. Acestea vor fi stabilite în funcţie de rata inflaţiei, adică de creşterea preţurilor în ţară. Înlesnirile respective ar putea să coste bugetul de stat mai bine de 84 milioane de lei.

Unde mai pui că sînt luate în calcul şi scutiri substanţiale de taxe pe valoare adăugată(TVA), precum importul tractoarelor şi, în genere a tehnici agricole, pentru activele materiale pe termen lung introduse în capitalul social. În ciuda acestor înlesniri, fondurile din TVA vor rămîne principală sursă a veniturilor bugetului de stat pentru 2014, valorînd aproape 13,2 miliarde de lei cu peste 900 milioane de lei, sau 7,4 procente, mai mult decît anul acesta.

În mare parte, reducerile generate de diversele înlesniri, scutiri la plăţile în bugetul de stat vor fi acoperite pe seama majorării anumitor accize. În acest sens, s-a decis ca accizele fixe să fie majorate după cum evoluează inflaţia în ţară. Doar anul viitor, pe această cale s-ar putea obţine venituri la bugetul de stat de aproape 47 milioane de lei. Aproape 170 milioane de lei urmează a fi acumulate suplimentar după indexarea cotelor accizelor pentru combustibili în funcţie de creşterea anuală a Produsului Intern Brut al ţării. Cam 160 de milioane de lei vor fi scoase din buzunarele fumătorilor noştri. Or, cotele accizelor pentru ţigări vor fi ridicate treptat la nivelul celor din regiune şi de pe continent, care arată cu mult mai mari.

Însă, nici aceste majorări de accize nu vor fi suficiente pentru a acoperi acele 2,4 miliarde de lei, care nu ajung pentru acoperirea cheltuielilor planificate de Guvern pentru anul viitor. O soluţie este asistenţa financiară externă, care s-ar putea să depăşească 2 miliarde de lei şi, desigur, privatizările, care ar putea aduce în bugetul de stat 240 milioane de lei. Acum rămîne ca şi Parlamentul să se pună de acord cu planurile Guvernului privind bugetul de stat pentru anul viitor.

Vlad LOGHIN