A FOST LANSAT PROIECTUL INVESTIŢIONAL IMPEFO ÎN VALOARE DE 3,5 MLN DE EURO

La Chişinău a fost lansat proiectul investiţional „IMPEFO - îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare". Proiectul în valoare de circa 3,5 mln de euro se va implementa pe parcursul a doi ani.

Potrivit directorului general al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, cu toate că instituţia este beneficiarul direct de asistenţă tehnică a Uniunii Europene, de acest proiect vor beneficia toţi cetăţenii R. Moldova, deoarece scopul final al acestuia constă în îmbunătăţirea calităţii controlului mărfurilor importate în ţară şi securizarea comerţului internaţional.

Acesta este primul proiect major din Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, care prevede construcţia şi dotarea cu echipament modern a Laboratorului Serviciului Vamal, precum şi achiziţia a 2 laboratoare mobile, ce vor fi dotate cu utilaj performant. Laboratorul va asigura protejarea consumătorilor, prin neadmiterea importului mărfurilor care nu corespund cerinţelor sau importul cărora este prohibit. În cadrul proiectului va fi dezvoltată o cooperare între autorităţile de frontieră din România şi Republica Moldova, în vederea asigurării respectării reglementărilor privind importul, exportul şi tranzitul produselor petroliere şi alimentare.

Proiectul mai prevede şi consolidarea capacităţilor instituţionale prin organizarea vizitelor de studii şi a schimbului de experienţă a experţilor din cadrul autorităţilor vamale ale ţărilor partenere în vederea preluării celor mai bune practici, ce ţin de cercetarea/expertiza mărfurilor în scopuri vamale; instruirea colaboratorilor vamali privind metodele de prelevare a probelor întru supunea acestora cercetărilor /încercărilor de laborator etc...

03.01.22 - 00:12
03.01.22 - 00:16
02.01.22 - 16:44
02.01.22 - 16:46
02.01.22 - 16:42
03.01.22 - 00:17
03.01.22 - 00:14
04.01.22 - 00:48
04.01.22 - 00:50
03.01.22 - 00:11
04.01.22 - 01:07
03.01.22 - 00:20
03.01.22 - 00:23
03.01.22 - 00:19
04.01.22 - 00:56