SOCIALISTII AU REUSIT ANULAREA AMENZILOR PENTRU NEACHITAREA PLATILOR DE ASIGURARE MEDICALA

Pe data de 4 iulie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat la ședință, un proiect de lege care prevede anularea responsabilității administrative pentru întîrzierea plăților de asigurare medicală și socială obligatorie, atît pentru persoanele fizice, cît și juridice.

Acest lucru s-a întîmplat după ce Partidul Socialiștilor a făcut apel la Curtea Constituțională cu o cerere privind constituționalitatea acestei norme legislative.

Reamintim că, pe data de 15 iunie deputatul din partea fracțiunii PSRM, Vladimir Odnostalco și consilierul municipal, Dinarii Cojocaru au sesizat Curtea Constituțională în privința Articolului 266 din Codul Contravențional, care prevede impunerea amenzilor persoanelor fizice, în cazul în care le lipsește polița de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În special, Articolul 266 ”Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” din Codul Contravențional prevede:

”(1) Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale.

(2) Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale.

 (3) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.

 (4) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor din listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale”.

Socialiștii consideră că acest articol din Cod este neconstituțional, deoarece Constituția Republicii Moldova garantează tuturor cetățenilor RM, fără excepție,  dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la asistenţă şi protecţie socială. În același timp, minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit.

În pofida acestui fapt, s-a auzit un caz fără precedent, cînd un cetățean moldovean șomer a fost amendat și apoi arestat timp de 25 de zile pentru neplata poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală.

De asemenea, reamintim că de la începutul anului, autoritățile au majorat prețurile pentru serviciile medicale cu o medie de 400-500 de procente. Această restricție a accesului la serviciile medicale se referă în primul rînd la cetățenii neasigurați ai republicii.

Amenzile pentru întîrzierea plăților este o măsură represivă și anti-socială în situația în care majoritatea populației se află sub pragul sărăciei absolute, cînd oamenii nu dispun de mijloace financiare pentru a trăi, iar 15 la sută din locuitorii republicii nu sunt asigurați din vina guvernului, care pe lîngă faptul că nu are grijă de extinderea numărului de locuri de muncă, pune pe umerii cetățenilor moldoveni datoriile pentru miliardele furate.

Menționăm că, anularea amenzilor pentru neplata contribuțiilor asigurărilor medicale intră în vigoare după adoptarea normei de către Parlament și publicarea oficială.

Sursa: socialistii.md