SCURT ISTORIC AL RELIGIILOR SI CREDINTELOR RELIGIOASE ALE LUMII (18)

Diferențele dintre sectele religioase cele mai cunoscute și creștinii ortodocşi. Problema religiilor este ridicată de foarte multe ori, iar sectele religioase se află în centrul celor mai multe discuții. În lume există extrem de multe secte religioase și foarte multe persoane se întreabă care sînt diferențele între acestea și creștini.

Martorii lui Iehova. Această sectă religioasă consideră că Biblia reprezintă cuvîntul inspirat al lui Dumnezeu și caută tot timpul principii în Biblie pentru a explica principalele lor convingeri. Ei susțin Regatul lui Dumnezeu și nu cred în partidele politice, motiv pentru care refuză să meargă la vot în momentul alegerilor. Mai mult, aceștia nu își sărbătoresc zilele de naștere, Crăciunul, Paștele sau alte sărbători legale și refuză transfuziile se sînge, din motive religioase. Martorii lui Iehova resping ideea Sfintei Treimi, considerînd că Iehova este Dumnezeul Atotputernic și tot ei sînt cei care nu cred în nemurirea sufletului, motivînd că Biblia spune clar că sufletul care păcătuiește va muri. În plus, aceștia sînt de părere că iadul nu există, dar susțin ideea Învierii lui Dumnezeu.

Baptiștii sînt un alt cult religios destul de răspîndit. Aceștia pun foarte mult accentul pe botezul adulților, considerînd că pentru a beneficia de botez, persoanele trebuie să își mărturisească întîi de toate credința. Astfel, baptiștii nu recunosc botezul copiilor. Mai mult, aceștia pun foarte mult accentul pe mîntuirea sufletului prin credință. În cadrul acestei secte religioase are loc un ritual asemănător cu cel al Cinei cea de Taină, ritual care poartă denumirea de Euharistie. În timpul Euharistiei, baptiștii mănîncă pîine și vin, acestea reprezentînd trupul și sîngele lui Iisus. În ceea ce privește ritualul căsătoriei, acesta are loc în biserică și este oficiat de către pastor. Petrecerea de după nuntă este puțin diferită de cea cu care sînt obișnuiți creștinii ortodocși. În timpul acesteia, băuturile alcoolice lipsesc, iar atmosfera este întreținută de muzica bisericească. Dacă se întîmplă ca unul dintre soți să calce strîmb, măsurile sînt destul de dure, putînd să ducă la excluderea din biserică.

Religia penticostală face partea din categoria religiilor neoprotestante, iar adepții acesteia se ghidează după o serie de reguli importante. Mai exact, adepții sînt de părere că botezul poate fi primit numai în momentul în care persoanele pot să se convingă singure că Iisus este Mîntuitorul. Mai mult, această sectă religioasă se opune categoric avortului și concubinajului. Penticostalii cred foarte mult în videcările divine, motiv pentru care apelează foarte des la ritualul ungerii cu untdelemn a bolnavilor. Un alt ritual biblic pe care aceștia îl respectă cu strictețe este cel al spălării picioarele unul altuia, după scena în care Iisus a spălat picioarele ucenilor Săi.

Mormonii cred în organizarea tripartită a cerurilor şi multiplicitatea lumilor şi Dumnezeilor.Iată alte cîteva caracteristici interesante ale sectei mormonilor! Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost fondată la 6 Aprilie 1830, în Vestul statului american New York, de Joseph Smith Smith, considerat de către mormoni profet al lui Dumnezeu, care a pretins că Dumnezeu şi Iisus Hristos au venit la el în 1820, că i-au ordonat să nu adere la nici o biserică, pentru că toate sînt imperfecte şi incomplete, şi că i-au promis că într-o zi va fi reintrodusă, prin el, biserica adevărată. Zeciuiala este destul de comună în multe sisteme de credinţă, dar rareori este obligatorie. Teologia mormonă susţine că pentru a ajunge cu certitudine în grădina Raiului, este absolut necesară plata unei cotizaţii.

Pentru mormoni, fiecare om a fost înainte de întrupare un spirit într-o existenţă anterioară. După moarte spiritul se separă de trup şi intră fie în paradisul spiritelor, fie în închisoarea spiritelor. Lumile acestea există ca loc de aşteptare pentru a doua venire. Ei mai consideră că omul a locuit cu Dumnezeu înainte de a veni pe Pămînt, că el este Tatăl lui şi vrea ca el să-i devină asemănător. El l-a trimis aici pentru ca să înveţe cum să facă aceasta, lucru posibil numai prin dragostea infinită şi prin harul lui Iisus Hristos. Mormonii dispun de un profet ale cărui revelaţii devin dogmă dacă sînt produse cînd acesta este în exerciţiul funcţiei.

Mesajul principal al Cărţii lui Mormon, în afară de faptul că este o cronică despre oamenii de acolo şi despre profeţii lor, se referă la misiunea lui Iisus Hristos şi la prezenţa Sa pentru o perioadă printre oamenii din America după învierea Sa. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă propovăduieşte că viaţa de familie şi căsătoria sînt elementele cheie ale existenţei umane. Viaţa trăită în cadrul căsniciei şi familia oferă oportunitatea de bază necesară dezvoltării sociale şi religioase tuturor acelora care doresc să se perfecţioneze urmînd legile şi poruncile divine. Mormonii susţin natura sacră a instituţiei căsătoriei şi a familiei şi cred că aceste instituţii pot să continue prin eternitate. (va urma