ROMANIA VA ACORDA ANUAL PESTE 2100 LOCURI DE STUDII TINERILOR DIN R. MOLDOVA

România va acorda anual 950 de locuri de studii în învăţămîntul preuniversitar de stat şi 1175 în cel universitar tinerilor din Republica Moldova, potrivit protocolului de colaborare între ministerele Educaţiei din ambele state pentru anii de învăţămînt 2015-2018, aprobat de Guvernul de la Bucureşti. Cele mai multe, 750 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, vor fi oferite pentru absolvenţii ciclului gimnazial din Republica Moldova. De 700 de locuri cu bursă pentru studii universitare de licenţă vor putea beneficia absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova. Oferta de studii poate fi suplimentată în funcţie de solicitări şi în acord cu posibilităţile financiare ale statului primitor. Statul român mai asigură un program de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi universitar din Republica Moldova prin acordarea a 300 de luni-bursă stagii de formare. Vor fi oferite şi alte locuri, inclusiv pentru studii superioare de licenţă, de masterat şi studii de doctorat.