REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-1 (16 iulie 2018)

Au fost recoltate cca 45% din suprafeţele cu grîu şi 90% de orz

Ploile abundente din ultima perioadă au determinat prelungirea campaniei de recoltare a cerealelor. Datele din teritoriu arată că, de la începutul campaniei de recoltare, în ţară s-au recoltat peste 44% din suprafaţa totală de grîu, care constituie circa 320 mii ha şi peste 90 la sută din suprafața de 44 mii ha de orz de toamnă. Marin Grama, consultant la ministerul agriculturii, a informat că recolta medie pe ţară la grîu constituie în jur de 3,1 tone pe hectar, la orz – 3 tone/ha. „Cea mai bună situaţie o avem în regiunea de nord: la grîu și orz – cîte 3,4 tone/ha. Recolte mai mici au fost atestate în raioanele din zona de centru: grîu - 2,6 tone/ha și orz – 2,5 tone/ha. Astfel, recolta medie pe ţară constituie: la grîu în jur de 3,1 tone/ha, cu 0,1 tone/ha mai puţin decît media ultimilor 5 ani; la orz – 3 tone/ha, cu 0,3 tone/ha mai mult faţă de media ultimilor 5 ani”, a spus specialistul.

 

Orașul Căușeni va avea o Alee a personalităților din domeniul culturii

Orașul Căușeni va avea o Alee a personalităților din domeniul culturii. Consiliul raional Căușeni a transmis Ministerului Educației, Culturii și Cercetării argumentarea includerii fiecărei din personalitățile propuse în lista edificării busturilor. În ținutul Căușeni s-au născut personalități marcante în domeniul culturii, ca Ion Ungureanu, Grigore Grigoriu, Emil Loteanu, Maria Bieșu, Vasile Brescanu, Ion Guțu, Eugen Bîzgu. Cheltuielile pentru amenajarea Aleii și edificarea busturilor vor fi asigurate din mijloace bănești din bugetul raional Căușeni.

 

Comitetul de Stabilitate Financiară va fi reorganizat

Comitetul de Stabilitate Financiară va fi reorganizat, iar activitatea acestuia va fi reglementată prin lege, potrivit unui proiect prezentat spre consultări publice de către Ministerul Finanțelor. Reorganizarea este prevăzută de Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. Potrivit proiectului, Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF) este o autoritate națională responsabilă de coordonarea realizării politicii prudențiale la nivel macro, precum și de prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem și gestionarea situațiilor de criză financiară sistemică.

 

Activele oficiale de rezervă au atins un nou record istoric

Activele oficiale de rezervă au atins un nou record istoric, 2 miliarde 923 milioane de dolari SUA, potrivit datelor difuzate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rezervele valutare s-au majorat cu circa 113 milioane de dolari SUA, față de sfîrșitul anului trecut. Potrivit BNM, cea mai mare parte din activele oficiale de rezervă, respectiv 1 miliard 579,7 milioane de dolari, sînt menținute în valori mobiliare, iar 1 miliard 315 milioane reprezintă disponibilități și plasări la termen, inclusiv în bănci din străinătate. Precedentul record, de 2 miliarde 903 milioane de dolari SUA a fost atins la 31 ianuarie 2018. După criza bancară din 2014, rezervele au scăzut cu circa un miliard de dolari și în octombrie 2015 au atins cel mai jos prag, respectiv 1,74 miliarde de dolari.

 

Lucrările de construcție a Arenei Chișinău vor începe în luna august

Lucrările de construcție a Arenei Chișinău vor începe la sfîrșitul lunii august curent și vor fi executate de o companie din Turcia. Anunțul a fost făcut de Chiril Gaburici, ministru al Economiei și Infrastructurii, și Monica Babuc, ministru al Educației. Gaburici a afirmat că proiectul construcției Arenei Chișinău se desfășoară conform planului stabilit în luna martie 2018. Din totalul celor 44 de acțiuni stabilite de grupul de lucru, 33 de acțiuni au fost deja implementate, iar 11,4 sînt în curs de implementare și finalizare. Începînd cu săptămîna viitoare, vor fi inițiate lucrările de defrișare a arborilor de pe terenul unde se va înălța Arena.