PROCESUL EDUCATIONAL IN INVATAMINTUL PROFESIONAL TEHNIC VA FI DIGITALIZAT

Peste șase mii de elevi din 12 instituții de învățămînt profesional tehnic vor avea șansa să obțină abilități de viață în cadrul unui proiect comun al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, transmite IPN.

Proiectul, prezentat astăzi în cadrul unui eveniment online, prevede direcții strategice de acțiune privind digitalizarea procesului educațional în învățămîntul profesional tehnic la nivel național. Este vorba despre asigurarea cu echipamente TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) a cadrelor didactice, maiștrilor instructori din cadrul instituției de învățămînt și elevilor din învățămîntul profesional tehnic, ucenicilor din cadrul învățămîntului dual, care nu dețin tehnică de calcul; organizarea cursurilor de formare a cadrelor didactice, maiștrilor-instructori privind implementarea tehnologiilor informaționale în educație; susținerea elaborării materialelor didactice digitale și a softurilor educaționale necesare etc.

Nigina Abaszadeh, reprezentant UNFPA Moldova, a declarat că proiectul este bazat pe dezvoltarea abilităţilor, inclusiv a cadrului didactic, prin implementarea instrumentelor novatorii, crearea spaţiilor sigure în baza instituţiilor şi abilitatea tinerilor de a-şi exersa drepturile. „Invităm sectorul privat să se alăture proiectului, pentru investiţii în educarea şi în dezvoltarea tinerilor , care sînt forţa de muncă viitoare”, a spus Nigina Abaszadeh, la un eveniment de prezentare a proiectului.

Acesta a dat asigurări că UNFPA va continua să sprijine astfel de iniţiative, „ca toate fetele şi toţi băieții, în toate instituţiile educaţionale, să aibă acces la exercitarea drepturilor.

„Digitalizarea învățămîntului profesional tehnic va contribui la tehnologizarea sistemului, creșterea calității, relevanței studiilor, dar și racordarea la provocările secolului XXI”, a menționat ministrul educației, Igor Șarov.

Alexander Karner , şeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice a Agenției Austriece de Dezvoltare, a declarat că acest proiect vizează dezvoltarea abilităţilor de viaţă, a puterii de decizie printre tineri, a gîndirii critice. „Nu doar să asculte şi să facă ceea ce le spune cineva”. „Acest proiect aplică un slogan foarte important, un mesaj important: să nu lăsam pe nimeni în urmă. Și acest lucru înseamnă că noi trebuie să integrăm grupurile vulnerabile, tinerii cu dizabilităţi şi tinerii din zonele rurale din Republica Moldova, nu doar Chișinăul”, a adăugat Alexander Karner.

Proiectul „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rîndul elevilor din învățămîntul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în cîmpul muncii” este în curs de desfăşurare din ianuarie anul curent şi este planificat pentru următorii trei ani. Proiectul este implementat de UNFPA Moldova și finanțat de către Austrian Development Agency din fondurile programului Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Sursa: IPN

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32