PRESEDINTELE TARII, IGOR DODON A PARTICIPAT LA SEDINTA CONSILIULUI RECTORILOR DIN R. MOLDOVA

În cadrul ședinței Consiliului rectorilor din Republica Moldova, la care a participat și șeful statului au fost abordate un șir de subiecte și probleme atestate în domeniile educației și cercetării din țara noastră.

Au fost puse în discuție subiecte cu privire la Codului educației, rectorii accentuînd faptul că procesul de implementare a Codului a scos la iveală un șir de abateri de la principiile coerenței, preciziei și consecvenței normelor de drept. În urma dialogului productiv asupra Codului educației s-a constatat necesitatea elaborării unei noi redacții a acestui important act legislativ.

Un alt subiect luat în dezbatere a fost Statutul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA). În context, Igor Dodon a menționat că pledează pentru consolidarea CNAA în calitatea lui de principala structură de stat abilitată cu evaluarea și acreditarea entităților din domeniul științei și inovării, precum și a atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare. În opinia șefului statului, activitatea CNAA nu trebuie să fie afectată de amendarea Codului cu privire la Știință și Inovare, aflat în proces de modificare și completare.

Totodată, rectorii au enumerat mai multe probleme cu care se confruntă, principala fiind diminuarea, pe an ce trece, a numărului de studenți. Dacă în 2012-2013 în instituțiile din țară erau 102 458 de studenți, în 2016-2017 numărul acestora este cu 28% mai mic, adică 74 726 de studenți. Printre motivele invocate au fost cele de ordin demografic și migrațional, bursele oferite studenților moldoveni de către alte state dar și procedura de susținere a BAC-lui.

În cadrul ședinței, Igor Dodon a expus inițiativa privind modificarea sistemului examenelor de absolvire a treptei liceale prin introducerea unei noi forme de încheiere a acestei etape de studiu, pornind de la experiența avansată atestată în mai multe țări, idee care a fost acceptată și salutată.

În final, Președintele Republicii Moldova a confirmat deschiderea sa personală și a instituției prezidențiale pentru conlucrare cu Consiliul rectorilor în vederea dezvoltării și îmbunătățirii domeniului educaţiei și al cercetării în Republica Moldova.

Serviciul de Presă al Preşedinţiei RM

Socialmai mult
22.05.18 - 18:28
22.05.18 - 18:27
22.05.18 - 18:25
22.05.18 - 15:11
22.05.18 - 15:09
22.05.18 - 13:01
21.05.18 - 17:55
21.05.18 - 17:54
21.05.18 - 17:52
21.05.18 - 16:25
21.05.18 - 11:43
20.05.18 - 12:57
20.05.18 - 12:55
18.05.18 - 19:21
18.05.18 - 19:18
18.05.18 - 18:53
18.05.18 - 15:49
18.05.18 - 15:48
18.05.18 - 15:47
18.05.18 - 14:16