PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL

Hotărîrea cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Printre acţiunile care se regăsesc în Plan sînt elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale, revizuirea cadrului constituţional privind procedura de numire şi demitere a Procurorului General, definitivarea modificărilor legislative cu privire la reforma procuraturii, consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, dezvoltarea cooperării cu UE în vederea combaterii traficului de arme şi distrugerii muniţiilor.

Tot astăzi în Monitorul Oficial a fost publicată lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie curent şi Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare.

Sursa: Moldpres