ASTĂZI, ÎN MONITORUL OFICIAL

Noi modificări la Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice sînt publicate în Monitorul Oficial. Parlamentul de asemenea îşi face publică Hotărîrea asupra Raportului Comisiei speciale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale membrilor Comisiei Naţionale de Integritate. Guvernul dă publicităţii hotărîrea cu privire la monitorizarea actelor legislative şi normative de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, hotărîrea cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2013 şi hotărîrea cu privire la crearea comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale. În ediţia de vineri, 12 aprilie, a Monitorului Oficial, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor îşi face public ordinul cu privire la aprobarea Hărţii microzonării seismice a teritoriului or. Chişinău, iar Ministerul Sănătăţii - ordinul cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor de uz uman. Curtea de Conturi îşi face cunoscute hotărîrea cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2012 şi hotărîrea privind Raportul de audit al regularităţii exerciţiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
07.06.24 - 15:25
05.06.24 - 15:47
07.06.24 - 13:08
10.06.24 - 12:12
03.06.24 - 01:00
07.06.24 - 13:06
02.06.24 - 01:28
03.06.24 - 01:23
05.06.24 - 00:16
06.06.24 - 00:02