MINISTERUL EDUCATIEI A OPERAT MODIFICARI LA METODOLOGIA DE INSCRIERE A COPIILOR IN CLASA INTII

Ministerul Educaţiei a modificat și completat metodologia de înscriere a copiilor în clasa întîi, pentru anul de studii 2016-2017.

Potrivit unui comunicat al ministerului, pe lîngă lista actelor ce urmează a fi prezentate de către părinți sau reprezentantul legal, care doresc să înscrie copilul în clasa întîi, aceștia vor trebui să anexeze și Raportul despre dezvoltare fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului, a comunicării și atitudinilor de învățare a copilului, care se va elibera preșcolarilor care au frecventat grupa pregătitoare.

De asemenea, copiii care vor fi înmatriculați în clasa întîi, la vîrsta de șase ani, vor fi evaluați de Comisia raională/municipală de școlarizare, care va stabili gradul maturității școlare și psihosomatică a elevului, dacă acesta nu a frecventat grupa pregătitoare. Evaluarea maturității copilului se va realiza obligatoriu, în prezența părinților.

Totodată, Comisia de școlarizare, în comun cu Serviciul de asistență psihopedagogică, va asigura accesul și condiții de învățare pentru copiii cu dizabilități locomotorii și deficiențe senzoriale, precum și pentru alte categorii de copii care au cerințe educaționale speciale. Părinții acestor copii vor primi consiliere atunci cînd vor fi înscriși la studii.

În perioada 21-30 martie curent, instituțiile de învățămînt din țară vor organiza ”Ziua ușilor deschise”, iar în intervalul 1 aprilie-21 iunie, va avea loc prima etapă de înscriere în clasa întîi a școlarilor, pentru viitorul an de studii.