MAEIE VINE CU PRECIZARI IN LEGATURA CU SEDIUL CONSULATULUI MOLDOVEI LA ODESA

Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, în legătură cu sediul consulatului Moldovei la Odesa, și a emis o nouă decizie prin care se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de reclamanta Irina Rolemska împotriva Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Agenției Proprietății Publice.

Prin decizia din 23 octombrie 2020, Judecătoria Chișinău anula hotărîrea Guvernului din 31 iulie, prin care executivul își abroga propria hotărîre, din 27 februarie 2019, cu privire la trecerea unui bun imobil din orașul Odesa, Ucraina – sediul Consulatului Republicii Moldova (str. Posmitnogo, nr.2/2Б, proprietate a Republicii Moldova) din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb al acestuia cu un alt imobil din același oraș (amplasat pe str. Tinysta nr.6/4-A), proprietate a reclamantei Irina Rolemska.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene precizează că, în cadrul ședinței publice din 6 aprilie 2021 a Colegiului civil, comercial și administrativ al Curții de Apel Chișinău s-a decis admiterea cererilor de apel ale instituțiilor publice naționale. Cererile au fost depuse de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenția Servicii Publice, împotriva hotărîrii Judecătoriei Chișinău cu sediul Rîșcani, din 23 octombrie 2020.

Motivele pentru care Guvernul a hotărît să abroge decizia privind schimbarea imobilului sînt de ordin financiar. Prețul estimat al edificiului Consulatului Republicii Moldova în or. Odesa, conform Raportului de evaluare imobiliare, efectuat la data de 24 ianuarie 2019, a constituit: 485 429 de dolari (187 405 valoarea clădirii și 301 024 de dolari valoarea 0,04 ha de pămînt aflat în folosință). În contextul în care au apărut dubii cu privire la evaluare, MAEIE a comandat reevaluarea lotului. Ca urmare, conform Raportului de evaluare imobiliare din 12 decembrie 2019, prețul estimat a constituit 468 800 de dolari pentru construcție și 1 465 600 de dolari pentru pămînt, fiind de aproximativ 3 ori mai mare decît conform evaluării precedente.

La data de 23 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a fost pronunțat Dispozitivul Hotărîrii judecătorești pe marginea cauzei intentată de către Irina Rolemskaia împotriva Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenția Proprietății Publice, terț Guvernul, prin care a dispus anularea actului administrativ individual defavorabil - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.577 din 31 iulie 2020. A mai dispus obligarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Agenția Proprietății Publice să întreprindă acțiunile necesare și prescrise în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.142 din 27 februarie 2019, și anume: să inițieze procedura administrativă de pregătire și încheiere a contractului de schimb. Instanța de judecată a anulat hotărîrea Guvernului din 31 iulie 2020.

Sursa: IPN