LUCRARI DE PRIMAVARA

Tăierea în uscat la viţa-de-vie

„Particularităţile tăierii în uscat la viţa-de-vie în condiţiile anului trecut” a fost genericul unui seminar teoretico-practic, desfăşurat săptămîna trecută în raionul Ştefan Vodă. La eveniment au participat mai mulţi viticultori şi fermieri din zonă care au fost interesaţi de abordarea ştiinţifică a procesului de tăiere a viţei-de-vie din primăvară. Iar prezentarea a fost de un înalt nivel profesionist, fiind susţinută de Tudor Cazac, conferenţiar universitar, doctor în agricultură, Vitalie Cebanu, şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, precum şi Valeriu Nicolau, director al unei întreprinderi de profil din satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă.

Pentru cei care nu au avut posibilitatea să participe la seminarul de la Ştefan Vodă, dar sînt interesaţi de subiect, am făcut nişte notiţe:

Tăierea în uscat a viţei-de-vie este operaţiunea de reducere a numărului de coarde şi de scurtare a lungimii acestora, prin care se schimbă poziţia relativă a elementelor de producţie pe butuc şi a ochilor pe elementul de rod, prin stabilirea unei încărcături de rod specifice fiecărui soi în parte, în scopul de a crea un echilibru între creştere şi rodire.

Încărcătura de rod şi repartizarea acesteia pe elementele de rod este specifică în funcţie de caracteristica de a fructifica a fiecărui soi, pe elemente scurte (cepi 2-3 ochi), lungi (coarde de 8-18 ochi) sau mixte (verigi de rod cu cepi de 2-3 ochi şi coarde de 8-18 ochi), vigoarea soiului şi de forma de conducere a butucului de viţă-de-vie.

Tăierea de fructificare se aplică la butucii de viţă-de-vie în plină producţie. Această lucrare se poate efectua începînd din toamnă, după căderea frunzelor, şi pînă în primăvară, înainte de dezmugurit.

În zona solurilor nisipoase este răspîndită forma de conducere clasică sau joasă a butucilor. În acest caz sistemul de tăiere de fructificare folosit este cel mixt (Guyot multiplu), respectiv cepi lungi de 2-3 ochi şi coarde lungi de 8-12 ochi. În anii favorabili din punct de vedere climatic, în perioada de repaus activ, cînd temperatura nu coboară sub limita de îngheţ a mugurilor (temperaturi de -15...-18°C), se poate folosi tăierea de tip Guyot semiînalt cu braţe înlocuite periodic.

Elementele de rod sînt secţionate prin nod pentru reducerea pierderilor de apă şi substanţe minerale în timpul fenofazei „plînsul“. Lemnul de un an de prisos se va îndepărta prin scurtarea acestuia la 1-2 mm deasupra punctului de inserţie pentru a nu diminua rezerva de muguri dorminzi.

În situaţia unor suprafeţe mai mici se amînă tăierea pînă după intrarea în vegetaţie. Cînd lăstarii nou apăruţi au lungimi de 5-8 cm se poate efectua tăierea. Aceasta se face cu mare atenţie pentru a nu rupe lăstarii existenţi pe butuc, deoarece sînt foarte sensibili şi se desprind uşor de la punctul de inserţie. În acest caz se îndepărtează toate acele porţiuni de lemn care nu au lăstari. Această situaţie este valabilă pentru toate soiurile.

În arealele în care viţa-de-vie este condusă pe tulpini semiînalte se va proceda la îndepărtarea tulpinii şi la scurtarea coardelor existente pe cepii de siguranţă de la baza butucului. Însă, în vederea refacerii formei de conducere, în absenţa tutorelui, se îndepărtează cordoanele şi se poate menţine tulpina, care va folosi la palisarea lăstarului care va forma noua tulpină, sau se poate reconstitui forma de conducere a butucului cu ajutorul lăstarilor porniţi din mugurii dorminzi. La fel se va proceda şi în plantaţiile din anul al treilea în care forma de conducere semiînaltă era deja constituită.

În plantaţiile tinere, în vîrstă de 1-2 ani, în care s-a optat pentru forma de conducere semiînaltă, se vor îndepărta tulpinile, se va lăsa un cep de 2-3 ochi şi se va relua constituirea formei de conducere semiînalte, eventual pe două tulpini, pentru a grăbi realizarea acesteia şi obţinerea rodului în anul următor.

La tăierea de fructificare mixtă în formă joasă, rărirea elementelor de producţie are în vedere:

- apropierea elementelor de rod de scaunul butucului;

- cuplarea coardei cu cepul aferent, pe acelaşi braţ şi cît mai aproape între acestea;

- tăierea în verigi după regula „cepul primul“;

- solicitarea egală a butucului pe cele două părţi, paralele cu direcţia rîndului;

- lăsarea unui spaţiu liber în axul central al butucului în vederea îmbunătăţirii microclimatului;

- lăsarea în plus a 2-4 cepi pentru înlocuire, coborîre sau siguranţă.

Bogdan DUMITRAŞCU

Socialmai mult
19.12.18 - 11:48
19.12.18 - 11:46
19.12.18 - 11:44
18.12.18 - 18:42
18.12.18 - 18:41
18.12.18 - 16:03
18.12.18 - 12:10
17.12.18 - 19:12
17.12.18 - 19:11
17.12.18 - 14:10
17.12.18 - 14:00
17.12.18 - 12:11
16.12.18 - 16:46
16.12.18 - 16:45
16.12.18 - 16:44
15.12.18 - 15:43
15.12.18 - 14:39
14.12.18 - 17:59
14.12.18 - 17:58
14.12.18 - 14:14