GUVERNUL A APROBAT NOI REGULI DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL

Guvernul în exerciţiu a aprobat pe 1 iulie o serie de modificări şi completări la Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical.

Acestea au scopul de a aduce în concordanţă prevederile Instrucţiunii cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.

Noile reguli vizează eliberarea şi prelungirea certificatului de concediu medical pentru unele cazuri de boală sau traumatism, îngrijirea copilului bolnav, concediu de maternitate şi stipulează anumite aspecte ce ţin de completarea formularului certificatului de concediu medical.

Potrivit ministrului Sănătăţii în exerciţiu, Mircea Buga, printre acestea se conţine şi prevederea care stabileşte că certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav se eliberează pînă la vîrsta copilului de 10 ani, iar pentru copiii cu grad de dizabilitate sau maladie oncologică - pînă la vîrsta de 16 ani. Pînă acum, un asemenea certificat se elibera doar pînă la vîrsta de 7 ani a copilului, în toate cazurile. De asemenea, a fost dublată durata totală pentru care se eliberează certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav, pînă la 60 de zile cumulativ într-un an calendaristic. Totodată, au fost specificate cazurile în care certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav se eliberează pentru toată perioada de îngrijire necesară conform indicaţiilor medicale.

În cazul sarcinii cu trei şi mai mulţi copii a fost majorată durata concediului de maternitate pînă la 182 de zile calendaristice, care include 112 zile — concediu prenatal şi 70 de zile — concediu postnatal. Concomitent, a fost reglementată eliberarea certificatelor pentru concediu de maternitate în cazurile cînd căsătoria s-a înregistrat după 30 de săptămîni de sarcină.

Şi procedura de prelungire a certificatelor de concediu medical a fost simplificată, prin excluderea obligativităţii de emitere a deciziei Consiliului Medical Consultativ pentru prelungirea certificatului de concediu medical după a şasea zi de incapacitate temporară de muncă, eliberarea certificatului în afara locului de trai sau pentru tratamentul balneo-sanatorial. Această măsură vine să înlăture barierele birocratice şi circuitului suplimentar neargumentat al pacienţilor.