EFORTUL

Pune preț pe intenție și efort, nu pe rezultat. Uneori rezultatele înalte sînt datorate circumstanțelor favorabile, norocului, alteori sprijinului și traficului de influență. Rezultatele sînt temporare. Ceea ce contează este să ai intenții bune și să depui efort constant, să nu te plafoneze nici eșecurile, nici izbînzile. Astfel, cei care aleargă înțeleg că mișcarea e mai importantă decît recordul și medalia.

În același stil ar trebui să ne educăm copiii, să le explicăm că nota e mai puțin importantă decît efortul pe care l-au depus pentru a acumula cunoștințe și competențe. Un copil care a muncit, dar nu a luat o notă bună e mai de lăudat decît unul care ia note mari fără a munci. Pe termen lung, primul va fi avantajat în competițiile și provocările pe care le înaintează viața. Va fi mai disciplinat și mai vrednic. Va ști să nu cedeze dacă nu atinge rezultatul dorit din prima sau din a doua încercare.

Einstein considera că nu geniul, ci „încăpățînarea de măgar” l-a favorizat în afirmarea sa științifică. O perseverență asemănătoare i-a caracterizat pe mulți alți mari savanți.

Atunci cînd geneticianul englez Ian Wilmut și colegii săi au încercat să cloneze un organism viu, ei s-au confruntat cu o serie de 276 de tentative nereușite de clonare înainte de a obține, în 1996, un succes senzațional. În ciuda eșecurilor, ei n-au încetat să depună efort, iar rezultatul a venit drept urmare a insistenței lor.

E mai destoinic să fii un autodidact, un Sisif pe drumul cunoașterii, decît un ins cu regalii care s-a plafonat. Ca să parafrazez un vechi enunț chinez, cel care nu perseverează zilnic pe calea cunoașterii, de fapt se abate zilnic de la această cale. La fel e în plan existențial, în cel de creație, contează nu atît recunoașterea, cît produsul, efortul, faptul că trăiești intens, înveți, creezi, gîndești.

Dorian FURTUNĂ