CU LUCIDITATE, REALISM ŞI, POATE, SUBIECTIVISM DESPRE RUSIA

De cîte ori trebuie să întoarcem şi celălalt obraz?

Autor: Mihai CONŢIU

Vorbind despre Rusia şi ruşi, fireşte că nu pot evita inevitabilele nuanţe subiective. Ca român, nu i-am cunoscut pe ruşi la fel ca moldovenii acestor locuri. Tot ca român, însă, am trăit două realităţi pe care le consider fireşti.

Am urît Rusia instituţională, ca să-i zic aşa, prin tradiţie moştenită, iar asta pentru tot răul pe care i l-a făcut patriei mele, România, în clipa în care i-a obligat pe slugoii comunişti români să-l alunge pe rege din ţară şi să instaureze dictatura comunistă. Dacă cizma rusească nu ocupa România, ţara mea putea să fie cel mai probabil la nivelul Elveţiei. După cum observa şi marele gînditor român Petre Ţuţea, „Rusia a demonstrat – tehnic, practic şi teoretic – nulitatea comunismului.” Atunci cum să iubeşti o Rusie care a instaurat în Europa un regim criminal de care singură s-a convins că este falimentar?

Oare ce altceva este bazaconia de Uniune Vamală iniţiată dictatorial de către preşedintele Vladimir Putin? Tot o tentativă de subjugare necondiţionată a unor popoare! Nu vedeţi că nu-i nimic serios în toată această afacere, că este vorba tot despre o temniţă ideologică rusească? Lîngă o Uniune Europeană civilizată, progresistă şi democratică, care pune mai presus de orice respectarea demnităţii umane şi naţionale, Putin vrea să înglobeze cu forţa popoare într-o Uniune Vamală fără de nici un criteriu valoric, democratic şi civilizator.

Nu trebuie ca cineva să fie politolog sau sociolog ca să înţeleagă că, de fapt, Uniunea Vamală născocită de Putin este o nouă Siberie a secolului XXI.

O altă realitate trăită de mine şi la care vreau să mă refer este cultura rusă, o cultură pe care, în mod egal cu cea a celor mai reprezentative culturi ale lumii, am asimilat-o în profunzimile de care am fost capabil. Nu poţi repudia marea cultură a unei naţiuni din pricina idioată că aceasta este condusă de nişte tirani sau criminali!

În acest context, nu pot să nu reţin decenţa şi omenia nenumăraţilor ruşi pe care îi ştiu sau i-am cunoscut de-a lungul timpului, fie că sînt cetăţeni ai Federaţiei Ruse, fie cetăţeni ai Republicii Moldova de etnie rusă. Cumsecădenia şi rafinamentul lor contrastează supărător cu agresivitatea şi vulgarismul unor demnitari ruşi faţă de lumea civilizată, în general.

Vulgara şi agresiva vizită a lui Rogozin la Chişinău

Ar trebui să fim total lipsiţi de demnitate ca să nu ne cuprindă revolta faţă de obrăzniciile, ofensele insalubre proferate de vicepremierul rus Dmitri Rogozin la adresa R. Moldova, moldovenilor, dar şi a României şi românilor, iar asta cu prilejul vizitei sale la Tiraspol şi interdicţia de a survola spaţiul aerian al României.

Acest aventurier nu este tocmai un… aventurier, ci reprezintă chiar poziţia sfidătoare a Rusiei oficiale faţă de cele două ţări. A avertizat Chişinăul că va avea probleme dacă va semna Acordul de Asociere cu UE, dar, în contrapondere cu UE, ce standarde civilizate şi demne de urmat oferă Rusia şi Uniunea Vamală Moldovei? Lăsînd la o parte Moscova şi Sankt-Petersburg, ce modele civilizatorii concurente cu cele europene găsim pe întreg cuprinsul Rusiei? Mizerie, alcoolism şi primitivism! „În Evul Mediu, pe vremea cînd europenii aveau meseriaşi-bijutieri, ruşii mîncau paie”, spunea gînditorul filosof român Petre Ţuţea.

Politicienii ruşi nu doar că nu respectă nici o naţiune, dar nu-şi respectă şi nu are grijă nici măcar de proprii lor concetăţeni. Oricît de înverşunat adversar i-aş fi, nu pot să nu devin solidar cu preşedintele român Traian Băsescu în replica dată agresorului verbal Rogozin. Tot în acest context, trebuie să spun că sînt deranjante anemicele reacţii ale conducerii R. Moldova faţă de acest politician bădăran.

Acelaşi înţelept Ţuţea mai spunea următoarele şi se vede că nu a greşit deloc:

“Am fost întotdeauna foarte ostil ruşilor, pentru că şi ei ne-au fost nouă. Îmi aduc aminte că, într-o societate de diplomaţi, mi s-a spus că ruşii sînt un popor mesianic. Le-am răspuns că nu: ruşii sînt un popor numeros cu o obrăznicie mesianică şi care au preluat Bizanţul, considerîndu-se continuatorii strălucirii bizantine.

Ruşii au un fel de umanitate indefinibilă. Am fost la Moscova şi nu pot spune despre ei că sînt individual tirani, deşi au practicat tirania. Pe de altă parte, nu cred să fi întîlnit vreun rus care să fie normal; asta nu mi-o pot explica decît prin faptul că, probabil s-au corcit cu tătarii.

Ce-şi închipuie ruşii? C-a fost pus jos Hitler şi ei sînt vaccinaţi? Au intrat într-un teren minat: în spaţiul planetar al intereselor anglo-saxone, al negustorilor ăstora. Dacă eşti în calea unui automobil anglo-saxon, apare războiul. Păi ce-şi închipuie muscalii? Că ăia tolerează să stai în calea lor? Ăia s-au învăţat, anglo-saxonii, să fie stăpînii lumii – şi muscalii zic net! Ei asta-i… Păi hai să ne batem!

I-am asemănat odată pe ruşi cu vacile care dau douăzeci şi cinci de chile de lapte pe zi şi apoi se baligă în şiştar.

Ruşii sînt la fel de imperialişti ca Germania lui Hitler. Dar ei nu spun asta. Ruşii sînt mai perfizi. Cînd te ocupă şi te declari de acord, spun că eşti progresist, iar cînd le rupi fălcile, că eşti fascist şi reacţionar. Ruşii sînt mai abili politic decît germanii. Dovadă că au reuşit să facă din braşoava asta roşie, din ruşinea asta care e bolşevismul, o supraputere mondială, să impună Statelor Unite situarea bolşevismului la rang de supraputere.

Mă întreba un rus cu ani în urmă: Domnule Ţuţea, cum vă explicaţi dumneavoastră că noi, ruşii, întindem mîna Europei şi ea o refuză sistematic? – Foarte simplu, aveţi un cancer mintal, se cheamă cancer ideologic marxist-leninist. Aruncaţi cancerul ăsta la gunoi şi Europa nu numai că vă salută, dar vă şi recunoaşte, cum tradiţional aţi fost recunoscuţi, ca parteneri egali. Şi atunci Europa se va întinde de la Atlantic la Vladivostok, iar America va fi a doua Albanie…

Rusul e contraindicat la cugetare ca sifilisul la sistemul nervos. Am făcut afirmaţia asta, pe care ulterior am retractat-o (ca să nu se creadă că e vorba de toţi ruşii, de marele popor rus), gîndindu-mă la Gorbaciov. Pentru că el spune: Situaţia economică a Uniunii – vasăzică după 70 de ani de marxism-leninism – e catastrofică. Punct. Şi apoi optează pentru leninism! Adică pentru cadavrul din Piaţa Roşie, care a creat dezastrul ăsta…”

Aşadar, are dreptate bătrînul gînditor? Parcă nu mai este nimic de adăugat! Ce putem să mai spunem despre Rogozin? Dar despre Putin?

Uniunea Vamală sau noua Siberie? Uniunea Vamală sau primitivismul şi sărăcia din Rusia? Uniunea Vamală sau Europa realelor valori de civilizaţie, demnitate şi libertate? Desigur că UE!