COMISIA ECONOMIE, BUGET SI FINANTE A AUDIAT RAPORTUL ANUAL 2018 AL COMISIEI NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

În cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe din 10.07.2019 a fost audiat Raportul anual 2018 al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Comisia a fost informată asupra functionării pieţei financiare nebancare şi activitatea CNPF pe parcursul anului 2018, inclusiv executarea bugetului acesteia (raportul este publicat pe pagina web oficială a CNPF).

Discuțiile s-au axat pe unele chestiuni ce țin de piața de creditare nebancară și piața de asigurări. Sectorul de creditare nebancară, cuprinde două subdomenii: asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) și organizațiile de creditare nebancare (OCN).

Acest segment vine ca o alternative băncilor să completeze cererea de credite – cu acces mai simplificat și condiții mai atractive – comod pentru afaceri și beneficiari cu capacități modeste.

În perioada de referinţă, 38,47 % din populația economic activă a beneficiat de împrumuturile sectorului de creditare nebancară. La 31 decembrie 2018, activele sectorului au constituit 8753,06 mil. lei, înregistrînd un ritm anual de creștere de 40,27%.

Totodată, au fost sesizate și problemele care persistă în sector și anume aspectele ce generează riscuri adiționale de supra îndatorare a populației, lipsa transparenței costurilor aferente serviciilor prestate, utilizarea practicilor de creditare iresponsabilă.

Alt subiect important pus în discuție a fost necesitatea urgentării reactualizării cadrului normativ aferent sectorului fondului de pensii facultative. Legea nr.329/1999 fiind identificată drept un obstacol major, prevederile acesteia fiind depășite de timp.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe Igor Munteanu a ținut să precizeze despre încălcările care se comit pe piața asigurărilor susținînd că ”au fost semnalate mai multe alerte cu privire la delapidările produse cu fondurile Biroului Național ”Carte Verde” și aceste delapidări au rezultat chiar și cu dosare penale. Sîntem cu ochii pe CNPF pentru că sînt multe subtilități care trebuie să le clarificăm la următoarea ședință a grupului de lucru format să remedieze divergențele existente. Sînt multe alerte în sistem pe care CNPF trebuie să le ia în cosiderație, mai ales lucrurile care sînt extrem de sensibile pentru populație: tarifele, condițiile generale de activare în domeniul asigurărilor, etc.”

Problemele date, după cum a menționat Președintele Comisiei economie, buget și finanțe dl. Igor Munteanu vor fi discutate în cadrul unei ședințe de lucru la care sînt invitați membrii Comisiei economie, buget și finanțe, reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, companiile de asigurări, brokeri și agenții de asigurări, care va avea loc în incinta Parlamentului, la 16 iulie 2019, ora 09, biroul 114.

Persoanele care vor participa la acest eveniment urmează, pînă pe data de 15 iulie 2019, să confirme participarea la adresa de e-mail: ceb @ parlament.md sau la tel. 022 820-522; 022 820 - 530.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM