CC DECIDE CA PIERDEREA PENSIEI NEINCASATE NU ESTE NECONSTITUTIONALA

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională o lege care nu permitea ca pensionarii să-și poată primi pensia pe care nu au ridicat-o mai mult de 3 ani. Cu această adresare în fața Curții a venit un cetățean pensionar din Edineț, care se afla într-un proces de judecată cu statul, la Curtea de Apel Bălți. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate ridicată de către avocatul Dorin Cimil în dosarul nr. 2a-698/16, aflat pe rolul Curţii de Apel Bălţi. La 19 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărîrea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006. Audiind argumentele părţilor și examinînd materialele dosarului, Curtea a reținut că articolul 47 alin. (2) din Constituţie garantează cetățenilor dreptul la protecție și asistență socială. Totuși, Legea Supremă nu garantează un cuantum determinat al prestaţiei sociale, inclusiv al pensiei, astfel încît legiuitorul se bucură în acest domeniu de o marjă largă de apreciere. Curtea a menționat că dreptul la pensie este un bun protejat de dreptul la proprietate, consfințit de art. 46 din Constituție şi art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană.

Sursa: agora.md