BANCA MONDIALĂ CERE NUMELE ACŢIONARILOR BĂNCILOR DIN MOLDOVA

Dar Guvernatorul BNM doreşte oare să fie ordine şi transparenţă în sectorul bancar?

După ce acum doi ani şi ceva ţara a fost scandalizată de atacurile rider asupra unor instituţii bancare, puterea s-a apucat imediat să întreprindă nişte acţiuni care să nu permită repetarea ilegalităţilor de acest fel. O primă măsură s-a dovedit abilitarea Guvernului cu împuterniciri menite să prevină  şi să combată jafurile din sistemul bancar al ţării.

Însă, în scurt timp, învestirea Guvernului cu asemenea împuterniciri a fost interpretată drept anticonstituţională, astfel încît şirul fărădelegilor din sectorul bancar şi-a aflat continuarea. Jocul de-a v-aţi ascunselea cu acţiunile băncilor a fost reluat, fapt ce a îndemnat instituţiile financiare internaţionale, ce-şi au reprezentanţe permanente în RM, dar şi reprezentanţii ambasadelor străine în ţara noastră să intervină cu declaraţii pe marginea acestui subiect scandalos. Bunăoară, Fondul Monetar Internaţional a îndemnat guvernarea noastră să purceadă la ”acţiuni hotărîte pentru a soluţiona situaţia îngrijorătoare legată de „Banca de Economii”. Drept reacţie, a fost „recroit” aproape întregul pachet de legi care reglementează activitatea băncilor din ţara noastră, precum Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare.

Cam la jumătate de an după criticile FMI, Parlamentul ţării a adoptat un proiect de lege elaborat de BNM şi avizat de Guvern care în mod radical trebuia să îmbunătăţească legislaţia cu privire la activitatea băncilor. Unii reprezentanţii ai administraţiei băncii centrale a ţării chiar sugerau că după o asemenea modificare a legii atacurile rider ar putea fi evitate, iar transparenţa în sectorul bancar ar putea fi asigurată sută la sută. Or, potrivit noilor modificări, operate în aprilie, curent, Banca Naţională a Moldovei primise instrumentele necesare pentru a obliga managerii băncilor comerciale autohtone să furnizeze informaţia necesară despre acţionari, cine sînt aceştia, care-s proprietarii din umbră ai băncilor. Orice tranzacţie cu acţiunile băncilor în proporţie de 5 procente şi mai mult trebuia să fie realizată cu aprobarea băncii centrale a statului. Urma să se instituie un regim de maximă transparenţă în activitatea băncilor, astfel încît printr-o simplă accesare a site-ului unei bănci ai fi putut să afli totul despre acţionarii acestei instituţii, despre situaţia ei curentă.

Însă, n-a fost să fie. A trecut deja jumătate de an de la modificarea legislaţiei privind sporirea nivelului de  transparenţă în sectorul bancar, însă nici pe un site bancar nu vei afla numele acţionarilor. Dimpotrivă, unele bănci refuză chiar să facă publice numele managerilor, membrilor consiliului de administraţie. Mai grav, după tranzacţionarea unui pachet considerabil de acţiuni ale băncii „Moldova Agroindbank”, fiind solicitat să dea numele noilor acţionari ai acestei bănci, Dorin Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, a spus că nu ştie nimic despre aceste persoane sau poate le cunoştea, dar din diverse motive, nu a dorit să le rostească.

Acum cîteva săptămîni, Abdoulaye Seck, manager de ţară al Băncii Mondiale în RM, într-o discuţie cu jurnaliştii, s-a arătat îngrijorat de situaţia actuală din ţara noastră, în condiţiile în care este o problemă ca BNM să afle cine sînt acţionarii, mai ales cei mai mari, ai sistemului bancar moldovenesc. Imediat după această declaraţie neliniştitoare a reprezentantului BM, am încercat să aflu de la Dorin Drăguţanu, Guvernatorul BNM, cine şi ce stă în calea administraţiei băncii centrale a statului de a face transparenţă în sistemul bancar al ţării în lumina afirmaţiilor lui Abdoulaye Seck.

Prima reacţie a bancherului principal al ţări a fost una ciudată, întrucît el a pus la îndoială faptul existenţei unei asemenea declaraţii a demnitarului BM, cerîndu-mi să-i prezint dovada. Însă, nici după ce i-am prezentat literă cu literă textul afirmaţiei lui Abdoulaye Seck, Dorin Drăguţanu, s-a opus cu vehemenţă să explice ce-i încurcă administraţiei BNM să facă transparenţă în activitatea băncilor moldoveneşti, după cum a susţinut reprezentantul BM.

Totuşi, după multă insistenţă, Guvernatorul BNM s-a  mai „înmuiat” şi  ne-a transmis un mesaj prin intermediul  serviciului de presă al BNM care se potrivea ca nuca de perete în raport cu cele solicitate de noi. Ni se comunica că după ultima hotărîre a Curţii Constituţionale, Banca Naţională şi Ministerul Justiţiei vor elabora noi modificări la legislaţie pentru a spori capacitatea BNM de a implementa prevederile legale cu privire la transparenţa acţionarilor în sectorul bancar.

Dorin Drăguţanu are în vedere hotărîrea Curţii Constituţionale a RM de la 1 octombrie, curent, prin care au fost declarate neconstituţionale unele prevederi ale articolului 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Însă acest verdict al Curţii Constituţionale nicicum nu afectează împuternicirile băncii centrale de a face mai multă lumină în funcţionarea sistemului bancar al ţării.

De ce Guvernatorul BNM se opune cu atîta îndîrjire să vorbească deschis despre problemele sectorului bancar al ţării, mai ales în ce priveşte transparenţa privind numele celora care stăpînesc acest domeniu al economiei ţări? Este cumpărat sau şantajat de cei care au pus mîna pe banii ţării?  Îi este frică sau nu-i ajunge competenţă?

Acum înţeleg motivele ce l-au îndemnat pe un cunoscut expert în domeniul bancar al ţării să afirme  că deşi administraţia Băncii Naţionale a Moldovei a făcut mai multe greşeli în ultimii ani, Dorin Drăguţanu, Guvernatorul BNM, a reuşit să iasă basma curată. Ca totdeauna, remarcă acesta, conducătorul băncii centrale a ales să nu se implice, să nu intervină. Să tacă, după cum a procedat şi în cazul nostru, cînd i-am solicitat să comenteze afirmaţia responsabilului BM în RM vizavi de imposibilitatea conducerii BNM de a afla numele principalilor acţionari ai băncilor autohtone.

Expertul crede că anume din cauza neimplicării lui Drăguţanu Banca de Economii a ajuns în „oceanul datoriilor”, s-au produs jafurile în anumite bănci din ţară şi că anume actualul Guvernator al BNM trebuia să fie demis după atacurile rider din vara 2011. Acesta pune la îndoială profesionalismul şi bunăvoinţa lui Dorin Drăguţanu de a face ordine şi transparenţă în activitatea sistemului bancar al ţării.

Vlad LOGHIN