AVOCATUL POPORULUI: CAZUL BASTOVOI A SCOS IN EVIDENTA GRAVE LACUNE ALE SISTEMULUI DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA, CARE TREBUIE ELIMINATE IN REGIM OPERATIV

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, condamnă declinarea de către Ministerul Sănătăţii a responsabilităţii echipei de medici pentru lipsa de intervenţie în cazul familiei Baştovoi, care s-a soldat cu decesul unei persoane şi periclitarea stării de sănătate a alteia.

Potrivit autorității centrale în domeniul, medicii chemați de victime au venit la fața locului și s-au aflat lîngă casa familiei Baștovoi 30 de minute, cu alarma inclusă, dar nu a intrat în casă şi nu au alertat poliția „neavînd temei legal”. În comunicatul emis de Ministerul Sănătăţii se mai spune că „echipa de AMU a acționat conform legii”.

Avocatul Poporului consideră însă că, prin aceste afirmaţii, Ministerul Sănătăţii induce în eroare opinia publică. Regulamentul de acordare a asistenţei medicale de urgenţă populaţiei din teritoriul de deservire al Staţiei Zonale/Municipală de Asistenţă Medicală Urgentă, Anexă nr. 15 la Ordinul MS al RM nr. 85 din 30.03.2009 prevede foarte clar în alineatul 7:

„Întru realizarea atribuţiilor sale Staţia Zonală/Municipală colaborează cu specialiştii MS, specialistul principal al MS în domeniul medicinii urgente şi calamităţilor, CNAM, conducătorii Serviciului de asistenţă medicală primară şi Serviciul spitalicesc din teritoriul de deservire, serviciul de medicină preventivă, serviciul de poliţie, serviciul de pompieri, administraţia publică locală”.

De asemenea, alineatul 9 din Regulamentul de activitate a echipei specializate asistenţă medicală urgentă, profil cardiologic (Anexa nr. 40, la Ordinul MS nr. 85 din 30.03, 2009), stipulează că echipa specializată, profil cardiologic „colaborează în activitatea sa cu departamente de medicină urgentă/secţii internare, serviciul asistenţei medicale primare şi cel spitalicesc dislocate în teritoriul de deservire, instituţiile medicale de profil, centrele de medicină preventivă, subdiviziunile serviciului de pompieri, salvatori şi poliţie”.

Acestea din urmă sînt menţionate tocmai pentru asigurarea intervenţiei prompte în cazuri excepţionale, cum ar fi agravarea stării de sănătate a pacientului cardiac, implicit apariţia unor probleme de acces. În opinia Ombudsmanului, caracterul maladiilor cardiace, riscurile pentru viaţa pacienţilor, temeiurile privind eventuale probleme, care pot apărea pînă la venirea echipei de urgenţă, impun o abordare specială din partea medicilor.

Este regretabil faptul că aceste circumstanţe au fost neglijate de medicii din echipa de urgenţă care, în lipsa unor „semnale de violenţă şi agresiune” au considerat că nu este necesar să fie chemată poliţia sau alte structuri, cum ar fi cele de salvatori.

Ombudsmanul aminteşte de faptul că potrivit Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic, nr. 264-XVI, „sănătatea omului reprezintă valoarea supremă cu caracter personal şi social” iar „medicul este obligat, prin utilizarea tuturor capacităţilor şi cunoştinţelor profesionale, să contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei”.

Abordarea formală a situaţiei pe 30 ianuarie curent de către medicii echipei de urgenţă, dar şi de către acei de la Staţia Zonală/Municipală, cu atribuţii de organizare a acordării asistenţei medicale de urgenţă la locul solicitării, în corespundere cu prevederile foarte vag reglementate în cadrul normativ menţionat, a condus la consecinţe dramatice pentru familia Baştovoi, consideră Mihail Cotorobai.

Cazul Baştovoi a scos în evidenţă grave lacune ale sistemului de asistenţă medicală de urgenţă, care trebuie eliminate în regim operativ, prin crearea unui mecanism foarte clar de intervenire/acţionare a medicilor în diferite situaţii în care viaţa şi sănătatea pacienţilor s-ar putea afla în pericol, care să prevadă împrejurările în care aceştia urmează să aplice mecanismele de conlucrare cu serviciul de poliţie, salvatori, serviciile comunale etc.

Avocatul Poporului recomandă de asemenea Ministerului Sănătăţii să asigure instruirea medicilor din serviciu de urgenţă privind prevederile cadrului normativ şi legislativ naţionale şi standardele internaţionale în domeniul pentru a acţiona operativ şi în cunoaştere de cauză în vederea exercitării calitative şi competente a profesiunii de medic, respectării drepturilor şi intereselor pacienţilor, respectării primatului vieţii şi a dreptului inerent la viaţă a fiinţei umane.

Oficiul Avocatului Poporului va monitoriza cu atenţie starea de lucruri din sfera asistenţei medicale de urgenţă prin prisma respectării dreptului la viaţă şi a dreptului pacientului.

2 februarie 2016