AGRICULTURA “FĂRĂ PLUG”

În anii secetoşi recolta de pe terenurile lucrate prin metoda no-till (agricultura fără plug) poate fi dublă faţă de cea de pe suprafeţele arate. Declaraţia aparţine ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, şi a fost făcută în cadrul unei vizite în raionul Drochia.

Potrivit lui Bumacov, cu ajutorul metodei no-till se păstrează fertilitatea şi umiditatea solului şi totodată se consumă de două ori mai puţin combustibil. “Pe timp de secetă de pe terenurile lucrate no-till s-au recoltat peste patru tone de grîu, ceea ce reprezintă mai mult decît media pe ţară în ani nesecetoşi”, a menţionat ministrul. La rîndul său, Gheorghe Jigău, doctor în biologie, a afirmat că “salvarea cernoziomului se va face doar prin agricultura conservativă”. Noua metodă este practicată preponderent în raioanele de nord ale Moldovei. No-till este aplicat pe o suprafaţă de 36 de mii de hectare sau doar 5% din terenurile arabile ale ţării. Un tractor no-till cu o sută de cai-putere costă circa 100.000 de euro. Fermierii care doresc să treacă la agricultura fără plug vor primi subvenţii de la minister. Tehnologiile no-till au pătruns în R. Moldova prin anii ’60 ai secolului trecut, dar au început să obţină succes abia după proclamarea independenţei.

Moldpres

01.08.20 - 00:27
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:29
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:20
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:24
02.08.20 - 02:29
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 17:32
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 16:36
03.08.20 - 00:52