Actualitatea si inactualitatea imnurilor nationale ale romanilor

Un scurt istoric și o opinie avizată

Istoria imnurilor naționale ale României începe cu ”Marșul triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale Prințul Domnitor” (1862-1884). În anul 1881, cu prilejul încoronării Regelui Carol I, poetul Vasile Alecsandri a scris textul „Imnului regal român” (”Trăiască Regele”). Imnul s-a cîntat în mod oficial pentru prima dată în România în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I. Imnul a fost preluat și inclus de George Enescu la sfîrșitul lucrării sale „Poema Română”.

Imnul regal „Trăiască Regele” are o istorie lungă şi zbuciumată. Muzica a fost compusă în 1862, anul în care, odată cu încheierea complexului proces al Unirii din 1859 prin unificarea politică şi trecerea la numele de România, s-a organizat şi un concurs pentru alegerea unui imn de stat. A fost selectată piesa lui Eduard Hubsch, un violonist de origine germană născut în Slovacia, care era capelmaistru la Iaşi.

Imnul s-ar fi numit iniţial „Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei Sale Prinţul Domnitor” şi ani buni a fost intonat fără versuri. În 1884, imnul compus de Hubsch a preluat versurile compuse de poetul Vasile Alecsandri şi intitulate „Trăiască regele”, dînd naştere imnului regal aşa cum este cunoscut în forma sa de astăzi. Există şi varianta conform căreia Alecsandri ar fi scris versurile încă din 1881, cu ocazia încoronării regelui Carol I, dar cert este că peste tot „Trăiască regele” apare ca imn de stat al României începînd cu 1884. „Trăiască Regele” a rămas imnul de stat al României pînă în 1948, adică vreme de 64 de ani, ceea ce îl face cel mai longeviv imn din istoria ţării.

După venirea la putere a comuniştilor, imnul „Trăiască Regele” a fost înlocuit cu „Zdrobite cătuşe” al deja Republicii Populare Române, pe muzică de Matei Socor (tatăl analistului Vladimir Socor din SUA; n. red.) şi versuri de Aurel Baranga, imn intonat între anii 1948 și 1953 (5 ani).

Acestuia i-a urmat imnul ”Te slăvim Românie”, între 1953 și 1977 (24 de ani). Versurile au fost scrise de către poeții Eugen Frunză și Dan Deșliu, iar muzica a fost compusă de același Matei Socor. Acest imn subliniază ”prietenia și înfrățirea veșnică cu poporul sovietic eliberator”, precum și ideologia leninistă.

Între 1977 și 1989 (12 ani), imnul Republicii Socialiste România a fost ”Trei culori”. Acest imn are același titlu și aceeași muzică cu cîntecul original (muzică și text compuse de Ciprian Porumbescu), dar are un text modificat. Textul, atît al cîntecului patriotic original, cît și al imnului, a fost puternic împănat cu elemente ale ideologiei epocii.

Actualul imn, ”Deșteaptă-te, române”, a fost introdus din Decembrie 1989. Am fost printre cei care am protestat vehement împotriva instituirii acestui imn. Noi, naivii din PNȚCD de atunci și din Uniunea Mondială a Românilor Liberi condusă de Ion Rațiu, ne doream revenirea la „Trăiască regele” și rechemarea pe Tron a regelui Mihai I. Neocomuniștii și neosecuriștii conduși de Ion Iliescu aveau alte planuri criminale pentru români, iar urmările le suportăm și astăzi.

Prin urmare, puciștii neocomuniști, avînd încă mîinile pătate cu sîngele celor uciși în 21-22 Decembrie 1989, au decis că imnul României trebuie să fie ”Deșteaptă-te, române!” Pentru o vreme, acesta a fost, de asemenea, imn național al Republicii Democratice Moldovenești (1917-1918) și al Republicii Moldova (1991-1994). Melodia imnului a fost compusă de Anton Pann, iar versurile și aranjamentul aparțin lui Andrei Mureșanu (1816-1863)), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848.

Am ales să scriu despre toate aceste lucruri deoarece mi-am amintit despre un eseu scris de filosoful Andrei Pleșu, care a fost publicat în Septembrie 2011 în revista ”Dilema Veche”, despre imnul ”Deșteaptă-te, române”. Pentru că observațiile unui respectabil filosof ca Andrei Pleșu sunt infinit mai prețioase decît opiniile mele, voi reproduce, în continuare eseul domniei sale. (M. Conțiu) 

Psihologia imnului național

„Deşteaptă-te române!“ şi-a avut vremea şi rostul lui. De necontestat. S-a cîntat, mobilizator, la 1848, la 1877, în timpul celor două războaie mondiale, la Braşov în 1987 şi la Revoluţie, în decembrie 1989. Nu se pune problema să uităm melodia, vorbele şi istoria lor. Cu atît mai puţin să le batjocorim. Dar avem voie să ne punem unele întrebări cu privire la calitatea de „imn naţional“ a acestui respectabil cîntec. Este el funcţional în această calitate? Poate el avea un efect benefic asupra celor care îl cîntă şi care îl ascultă? Şi în ce măsură este el, astăzi, reprezentativ pentru ţară? Răspunsul meu este negativ. Sînt de părere că textul imnului nostru este vetust (inactual), nevrotic, autodenigrator, funebru. 

Nu pledez pentru tonul triumfalist, pentru optimismul factice al versiunilor ideologice de dinainte de 1989. Dar e un fapt că, imediat după 1948, am avut o evoluţie tristă susţinută de imnuri glorioase, în vreme ce acum, cînd ne străduim să evoluăm spre o lume mai bine aşezată, am decis să fredonăm, zilnic, un marş al dezastrului. Imnul dintre 1948 şi 1953 (pe versuri de Aurel Baranga) vorbea şi el de „cătuşe“, de stăvilare „putrede“, dar măcar le invoca la timpul trecut. Prevala îndemnul (ipocrit, desigur) la „unire, pace şi muncă“. Imnul de după 1953 (scris de Eugen Frunză şi Dan Deşliu) vorbea despre o patrie „puternică, liberă, pe soartă stăpînă“ şi despre un „jug al trecutului“ care a fost „zdrobit“. Nu mai vorbesc de „Trăiască Regele“, imnul instituit în 1884, în care România e zugrăvită ca un „rai vesel pămîntesc“. 

Prin contrast, „Deşteaptă-te române!“ descrie un neam aflat în stare comatoasă („somnul cel de moarte“), asuprit constant, pînă la anihilare, de tirani barbari şi duşmani cruzi. În trei din cele patru strofe cîntate în mod oficial, cuvîntul „moarte“ e nelipsit. În celelalte strofe se enumeră, amar, „plăgi fatale“, „intrigă“, „viclene uneltiri“, „a pizmei răutate“, „un jug din seculi“ pe care îl purtăm „ca vitele“ şi alte asemenea orori, de care trebuie să scăpăm, „cu braţele armate“, „acum ori niciodată“. Mai aflăm, că nişte „cruzi“ vor să ne fure pînă şi limba. Ceva ultimativ, de o nemiloasă urgenţă, trebuie întreprins, dacă nu vrem să rămînem „sclavi“ pe pămîntul propriu. Cine nu se conformează „de fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă“. Ni se sugerează şi un sumar, dar drastic program de politică externă: trebuie să strigăm „în lumea largă că Dunărea-i furată“ şi „să dăm dovezi la lume“ că ne tragem din romani. Textul merge pînă acolo încît ne cere să sărim asupra duşmanilor „ca lupii-n stîne“, metaforă stranie pentru un popor de ciobani mioritici, prieteni „tradiţionali“ ai mioarelor, şi nu ai devoratorilor lor… 

Ei bine, vrem cu adevărat ca dispoziţia fiecărei zile a copiilor noştri să stea sub semnul acestei depresii naţionale? Să-i punem să cînte zilnic un imn al disperării mocnite, al unei mobilizări patetice „în ceasul al doisprezecelea“, al unui destin care seamănă cu iadul pe pămînt? Căci, deşi are aerul unui cîntec de goarnă care sună adunarea, imnul nostru pare, mai curînd, un mod de a conjura la supravieţuire un muribund. S-ar zice că e destinat să fie intonat nu la demne împrejurări festive, nu în momentele de cumpănă ale unui popor de oameni întregi, ci în sala de reanimare, pe post de maslu. 

Nu pretind că asemenea imnuri, cu un pronunţat conţinut de obidă naţională, nu există şi în alte ţări. „Marseieza“ nu e nici ea o melodie campestră. Despre „trezire“ se vorbeşte şi în imnul Italiei, dar despre o trezire deja consumată, nu despre o trezire dorită patetic pentru o populaţie cataleptică. Din imnurile pe care le-am frunzărit, unul singur, cel al Slovaciei, cere un fulger providenţial care să trezească poporul adormit. În rest, avem de-a face, preponderent, cu texte tonice, încrezătoare, care respectă sensul originar al termenului „imn“: cîntec de laudă. Imnul german clamează dorinţa de „unitate, dreptate şi libertate“ a patriei (căreia i se urează o veşnică înflorire).

Imnul maghiar e un fel de rugăciune către Dumnezeu (Doamne, binecuvîntează pe maghiari cu voie bună şi belşug…“) şi admite – lucru puţin obişnuit – că greutăţile istorice la care a fost supusă naţia se datorează propriilor păcate. (În paranteză fie spus, există o amuzantă asemănare între imnul maghiar şi cel românesc: amîndouă îl evocă pe Matei Corvin ca reper naţional…) În imnul norvegian sau în cel bulgar, se vorbeşte cu mîndrie despre frumuseţile pămîntului natal. Una peste alta, imnul nostru este, prin comparaţie, dintre cele mai întunecate şi descurajante. Mizează, plîngăcios, pe victimizare, lamentaţie şi adversitate generală. Asta într-o ţară preluată de curînd în Uniunea Europeană, al cărei imn e o odă închinată bucuriei. N-ar fi de dorit să mai domolim un pic apetenţa autohtonă pentru „jale“? Nu ne-ar sta mai bine ceva calm viril, un minim surîs, o igienică încredere în înzestrările şi norocul propriu? N-ar fi preferabil să ne începem zilele într-o dispoziţie ceva mai senină?" (Andrei Pleșu, Septembrie, 2011, ”Dilema Veche”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.20 - 00:27
01.08.20 - 00:33
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
02.08.20 - 02:29
02.08.20 - 15:25
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 17:32
02.08.20 - 20:46