UNDE SÎNT TĂINUIŢI BANII ASCUNŞI DE PE GLOB?

Sectorul bancar tenebru al planetei a ajuns la peste 70 trilioane de dolari SUA!

Ultimul raport privind monitorizarea activităţii bancare pentru anul curent al Consiliului pentru stabilitate financiară constituit pe lîngă G20, grupul celor mai dezvoltate state din lume, vorbeşte că sectorul bancar mondial tenebru a crescut anul trecut cu 5 trilioane, 7 procente, şi a atins cifra cosmică de 71 de mii de miliarde de dolari SUA! Această structură internaţională defineşte economia tenebră drept un sistem de activităţi intermediare de creditare pe care le realizează instituţiile financiare în afara sectorului bancar, a cărui activitate este reglementată din punct de vedere legal. Dar această nu înseamnă, explică experţii străini, că funcţionarea unui asemenea sector contravine legii, ci mai degrabă este o alternativă la cel oficial.

Proporţiile activităţii bancare tenebre este calculată pe baza activelor organizaţilor nebancare de creditare. Investigaţia a vizat 25 de unităţi din zona euro, dar s-a extins pînă la 42 de state din lume. La fel, activitatea de monitorizare a ţintit 80 procente din produsul brut intern global şi aproape 90 procente din activele sistemului financiar mondial. Raportul Consiliului de supraveghere financiară arată că aproape două treimi din activitatea bancară tenebră are loc în SUA şi Uniunea Europeană. Se precizează, de altminteri, că amploarea acestui fenomen din cea mai puternică economie din lume depăşeşte chiar resursele financiare ale sectorului bancar, cu 12 procente. Rusia este unul dintre liderii mondiali în ce priveşte extinderea sectorului bancar tenebru, anul trecut cunoscînd o creştere de aproape 20 procente.

Datele Consiliului de supraveghere financiară arată că 47 procente din resursele financiare ale planetei sînt concentrate în bănci, fonduri de asigurări şi de pensii. Băncilor centrale şi instituţiilor financiare publice le revin aproape 30 procente, în timp ce sectorului bancar tenebru îi aparţin 24 procente din banii lumii şi 117 procente din PIB-urile celor 42 de state monitorizate. Dacă la începutul acestui secol ponderea activităţii bancare tenebre reprezenta 87 procente din PIB-ul mondial, apoi în ajunul crizei mondiale recente a săltat la 124 procente.

Cea mai mare parte a activităţii bancare tenebre se regăseşte în domeniul fondurilor de investiţii pe principiul de participare, în proporţie de 15 procente, fondurilor de obligaţii, 12 procente, în sectorul de brokeraj, 12 procente, în instrumentele financiare structurale, precum cele din SUA, care se ridică la 35 procente, companii financiare, 8 procente, şi fonduri ale pieţei de bani, 6 procente.

Deşi se spune că sectorul bancar tenebru nu reprezintă tocmai o concentrare de bani criminali şi că creditarea intermediară cu ajutorul structurilor nebancare comportă multe avantaje, contribuie la dezvoltarea sectorului real al economiei, totuşi experţii financiari internaţionali avertizează că acesta este o sursă de pericol mai ales în situaţia în care este creat anume pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute pentru bănci sau interactivitatea lui cu sistemul bancar oficial se dovedeşte foarte puternică.

Vlad LOGHIN