SERVICIUL FISCAL A SIMPLIFICAT PROCEDURA DE ELIBERARE A FACTURILOR FISCALE

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a simplificat procedura de eliberare a facturilor fiscale şi a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Noul procedeu va permite crearea condiţiilor favorabile pentru activitatea contribuabililor.

Conform procedurii noi, pentru majoritatea plătitorilor TVA formularele facturilor fiscale se vor elibera în baza cererilor (comenzilor) şi documentului ce confirmă achitarea plăţii pentru formularele solicitate. Acestea vor fi depuse direct la punctele de eliberare a formularelor din inspectoratele fiscale aflate în raza de deservire a contribuabilului, fără efectuarea unor verificări suplimentare şi fără limitarea numărului solicitat de formulare. Eliberarea formularelor facturilor fiscale contribuabililor care prezintă risc pentru administrarea TVA, listele cărora vor fi formate pentru fiecare organ fiscal teritorial, se va efectua în baza cererii (comenzii) şi documentului ce confirmă achitarea plăţii pentru formularele solicitate. Acestea vor fi depuse la organul fiscal din raza de deservire a plătitorului TVA după efectuarea verificărilor suplimentare, în termen ce nu va depăşi 5 zile lucrătoare de la data depunerii. Listele contribuabililor cărora eliberarea formularelor facturilor fiscale li se va efectua doar după examinarea cererii de către organul fiscal din raza de deservire se vor forma de IFPS în comun cu structurile teritoriale. Modificarea listelor se va efectua pe parcurs, în funcţie de situaţii concrete. Aceste liste, precum şi modificările vor fi aduse la cunoştinţa contribuabilului prin anunţuri corespunzătoare la accesarea autorizată a serviciilor electronice de resort.

Moldpres