NUMARUL INFRACTIUNILOR INREGISTRATE IN ANUL 2018 ESTE IN SCADERE

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2018 pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate 32 000 infracţiuni, înregistrînd o scădere de 10,0% faţă de anul precedent, iar comparativ cu anul 2014 nivelul infracţionalităţii a scăzut cu 23,4%. Rata infracţionalităţii constituie 90 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 117 infracţiuni în anul 2014.

Cea mai mare rată a infracţionalităţii rămîne a fi înregistrată în localităţile urbane şi mai cu seamă în mun. Chişinău - 125 infracţiuni la 10 mii locuitori şi mun. Bălţi - 114 infracţiuni la 10 mii locuitori. Fiecare a treia infracțiune (32% din total infracţiuni) a avut loc în mun. Chişinău, rata infracţionalităţii depăşind nivelul mediu pe ţară de 1,4 ori.

În anul 2018, o rată mai mare a infracţionalităţii s-a înregistrat în Cahul (95 infracţiuni la 10 mii locuitori), Cantemir (89 infracţiuni la 10 mii locuitori) şi Ialoveni (88 infracţiuni la 10 mii locuitori). Un nivel mai mic al infracţionalităţii se atestă în Glodeni (42 infracţiuni la 10 mii locuitori), dar și în Șoldănești și Fălești (cîte 43 și respectiv 47 infracţiuni la 10 mii locuitori).

Circa 22% din infracţiunile înregistrate sînt excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, inclusiv 3,2% revin infracţiunilor excepţional de grave şi deosebit de grave, iar 19,1% revin celor grave. În ultimii 5 ani se înregistrează o scădere a infracţiunilor deosebit de grave (-33%), a celor mai puţin grave (-23%) şi uşoare (-32%). La 10 mii locuitori, în medie revin 20,1 infracţiuni grave, cele mai multe infracţiuni grave fiind înregistrate în mun. Chişinău (30 cazuri la 10 mii locuitori).