ÎNCĂ O CATEGORIE DE PERSOANE VA FI ASIGURATĂ MEDICAL DE CĂTRE GUVERN

Cetăţenii străini, pe durata includerii într-un program de integrare desfăşurat în R. Moldova, vor beneficia gratuit de poliţe medicale eliberate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), în baza listelor de evidenţă nominală prezentate de către Biroul Migraţie şi Azil. Noua categorie asigurată medical de către Guvern a fost inclusă recent în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Legea mai prevede extinderea categoriilor deja existente. Astfel, categoriile "persoane care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de grad I ţintuit la pat", precum şi "şomerii care beneficiază de ajutor de şomaj", în noua lectură a Legii au fost completate. Ca urmare a completărilor, toate persoanele care îngrijesc persoane cu dizabilităţi severe (dizabilitate apărută în diferite circumstanţe - din copilărie, afecţiuni generale, boli profesionale etc.) care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane vor beneficia gratuit din contul Guvernului de poliţe medicale. De asemenea, toţi şomerii înregistraţi la Agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de ajutor de şomaj, se încadrează în categoria asigurată medical de către stat.

01.06.23 - 12:52
01.06.23 - 00:24
01.06.23 - 13:42
01.06.23 - 11:34
01.06.23 - 20:59
01.06.23 - 17:17
01.06.23 - 17:15
01.06.23 - 17:14
03.06.23 - 00:27
01.06.23 - 12:57
01.06.23 - 20:59
01.06.23 - 10:42
02.06.23 - 13:37
01.06.23 - 00:30
01.06.23 - 00:41